Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. In 2020 werden de eerste zaadjes geplant om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Rijk en regionale partners sloegen de handen ineen om dit via de Regio Deal Foodvalley voor elkaar te krijgen. Inmiddels is het oogstseizoen. Lees op deze website wat er is bereikt.

Oogst uitgelicht

Gezonde een duurzame eetomgeving

Een gezonde en duurzame eetomgeving nodigt uit om een gezonde en duurzame keuze te maken. Daarom is in de Regio Deal Foodvalley vier jaar lang onderzocht hoe de eetomgeving wijk, onderweg, werk, zorg en horeca gezonder en duurzamer kan worden gemaakt. De geleerde lessen uit deze proeftuin bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het gezonder en duurzamer maken van de eetomgeving.

Bekijk de oogst

Bedrijvenmeetnetwerk

Boeren hebben veel mogelijkheden om de uitstoot van stikstof en andere emissies uit hun stallen te verlagen. Dat blijkt uit metingen bij twintig bedrijven, die het voorbije jaar door het bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley zijn verricht. Lees over de eerste resultaten en de mogelijkheden van het bedrijvenmeetnetwerk in Regio Foodvalley.

Bekijk de oogst

Op de hoogte blijven van de Regio Deal Foodvalley?

Aanmelden maandelijkse nieuwsbrief

Wat is de Regio Deal Foodvalley?

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen Rijk en Regio om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. In het vierjarige programma hebben overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers krachten gebundeld om hun impact te vergroten.
De Regio Deal Foodvalley stimuleert de productie én consumptie van betaalbaar, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde en aantrekkelijke omgeving. Daarmee werken we tegelijkertijd aan welzijn en welvaart voor onze inwoners.

Samen, maken we de sprong vooruit

Om deze doelen sneller te bereiken werken Rijk en regio samen in de Regio Deal Foodvalley. Met de regiodeal staat de ‘turbo’ vier jaar lang aan met extra geld, kennis en experimenteerruimte. Hiermee kunnen we de noodzakelijke transitie een extra boost geven. De regiodeal zet zo onze stappen om in sprongen. Samen maken we de sprong vooruit.