Wat is de Regio Deal Foodvalley?

Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de partners van de Regio Deal Foodvalley.

De Sprong vooruit
Om deze doelen sneller te bereiken werken Rijk en regio samen in de Regio Deal Foodvalley. “Met de regiodeal staat de ‘turbo’ vier jaar lang aan met extra geld, kennis en experimenteerruimte. Hiermee kunnen we de noodzakelijke transitie een extra boost geven. De regiodeal zet zo onze stappen om in sprongen. Samen maken we de sprong vooruit”, zegt Stuurgroepvoorzitter René Verhulst. "Bent u klaar voor een nieuw tijdperk?"

 
 

Wat levert het ons op?

Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van circulaire landbouw, voedsel en gezondheid voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst.

De Regio Deal Foodvalley staat niet op zich. De samenwerkingspartners van de Regiodeal koppelen hun aanpak zoveel mogelijk aan bestaande programma’s gericht op urgente maatschappelijke opgaven zoals de aanpak van stikstof en fijnstof, kringlooplandbouw en overgewicht.

De Regio Deal Foodvalley komt ten goede aan inwoners, (mkb-)bedrijven, agrariërs en maatschappelijke organisaties in de regio. Voor de regio leidt dit tot het streven dat betaalbaar en gezond voedsel wordt geproduceerd voor en geconsumeerd door inwoners van de regio. Zo werken we aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de Regio Deal Foodvalley? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief