LTO Noord Gelderse Vallei

Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. Als afdeling behoudt Gelderse Vallei nauwe contacten met regionale partijen en ondernemers. De kernwaarden van de afdeling Gelderse Vallei zijn verbindend, ondernemend en proactief. Ons doel is om als agrarische sector in de Foodvalley als gidsregio te dienen op het gebied van innovatiekracht, verder sluiten van kringlopen en duurzame verdienmodellen, in verbinding met de maatschappij. Hiervoor is het nodig om innovaties en kennis op het boerenerf te kunnen implementeren in de vorm van haalbare en betaalbare technieken en integrale kennisoverdracht.

Waarom Regio Deal Foodvalley?
Als LTO Noord vinden we een toekomstbestendige agrifood-regio belangrijk, met daarin voldoende ruimte voor gezonde doorontwikkeling van landbouwbedrijven in het gebied. Samenwerking met partijen in de regio is daarvoor essentieel, de vraagstukken met betrekking tot gezonde voeding, natuur- en milieubeheer, innovatievermogen en voedselproductie vormen een gezamenlijke opgave. Daarom zijn we ook medefinancier van de Regio Deal.

"Met de boer aan het roer zetten wij in op haalbare en betaalbare technieken, in verbinding met de samenleving."

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei is betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal. Uitgangspunt is voor LTO Noord: de boer aan het roer met haalbare en betaalbare technieken, in verbinding met de samenleving. Voor Thema 1 Toekomstbestendige Boerenbedrijven hebben we daarin focuspunten op de zoektocht naar alternatieve (eiwitrijk) veevoeders en nieuwe verdienmodellen,, het optimaliseren van de bodemvitaliteit en verder reduceren van  emissies. Als landbouw hebben we hierin een proactieve houding om oplossingen te zoeken. Als belangenorganisatie vertegenwoordigen we de agrariĆ«rs in de Regiodeal door een sleutelrol in te nemen in het netwerk van betrokken partijen. Daarbij coƶrdineren we de samenwerking met ondernemers in de proeftuin.

Contactpersoon:
Ilona Baan
Projectleider LTO Noord
ibaan@ltonoord.nl

website LTO Noord Gelderse Vallei