Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Onze wetenschappers buigen zich dagelijks over de vragen van onze tijd. Hoe stoppen we bijvoorbeeld de klimaatverandering? Op welke manier verdelen we de welvaart eerlijk(er)? En hoe worden we gezond oud? Voor het antwoord op dat soort mondiale vraagstukken, zijn wetenschappelijke inzichten nodig.

Bij de Universiteit Utrecht geloven we dat dit soort complexe vragen niet opgelost kunnen worden vanuit één perspectief, daarom werken onderzoekers vanuit diverse vakgebieden samen aan oplossingen. Daarbij werken Utrechtse wetenschappers niet alleen samen met collega’s binnen de eigen universiteit, maar ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere wetenschappelijke instellingen. De Regio Deal Foodvalley is een voorbeeld van zo’n samenwerking. Daarbij verbinden we denkers aan doeners, zodat nieuwe inzichten worden toegepast. Zo leveren we substantiële bijdragen aan de samenleving, nu en in de toekomst.

"We werken aan een betere wereld door oplossingen te zoeken voor mondiale vraagstukken. De Regio Deal Foodvalley is één van de manieren waarop Utrechtse onderzoekers samen met maatschappelijke partners het verschil maken." (foto Kees Rutten)

Inzet Regio Deal Foodvalley
De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd, maar er is steeds minder landbouwgrond. De huidige manier van voedsel produceren draagt daarnaast bij aan de uitstoot van ammoniak en andere schadelijke stoffen. Bovendien hebben steeds meer mensen last van welvaartsziektes door ongezond eten. Hoe stimuleer je nieuwe vormen van landbouw, vergroot je tegelijkertijd bewustwording onder mensen over gezonde voeding én geef je een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe kennis?

Op die vragen zoeken onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, samen met de andere partners van de Regio Deal Foodvalley, antwoord. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, en andere partners uit ons kennisecosysteem zoals de Hogeschool Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, zijn betrokken bij diverse projecten binnen de drie aandachtsgebieden van de Regio Deal Foodvalley. 

Het gaat daarbij om uiteenlopende projecten. Zo onderzoeken Utrechtse onderzoekers binnen het project 'Prille start' wat de relatie is tussen de voeding van een moeder, de kwaliteit van de moedermelk en de gezondheid van haar kind. En onderzoekt hoogleraar Dick Heederik samen met collega’s binnen het thema ‘Transitie landbouw’ wat het effect is van duurzame productietechnieken, zoals bijvoorbeeld het vervangen van het huidige veevoer door insecten. Wat gebeurt er dan met de buitenlucht? De gezondheid van dieren? En de kwaliteit van de bodem? Al die zaken worden gemonitord om te voorkomen dat de oplossing voor het ene probleem, resulteert in een probleem elders.

Contactpersoon:
Freek van Muiswinkel
Directeur Ondernemerschap & Regionale samenwerking
f.l.vanmuiswinkel@uu.nl
06-46614060

Website Universiteit Utrecht