VNO NCW Midden

Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. We zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. VNO-NCW Midden bestaat uit 9 bloeiende regio’s: Veluwevallei is één van deze 9 regio’s. Elke VNO-NCW regio heeft een eigen bestuur, allemaal ondernemers die het belang van lobbyen en netwerken erkennen én zich inzetten voor een economische sterke regio.

Waarom de Regio Deal Foodvalley?
In de regio Foodvalley werken we als werkgeversorganisatie al jarenlang in triple-helix verband samen met de verschillende gemeenten, de provincies Utrecht en Gelderland en met de regionale onderwijspartijen. Historisch bezien zijn we vanuit VNO-NCW Midden altijd al betrokken geweest bij de verschillende processen en trajecten die tot doel hadden de regionale (economische) positie verder te ontwikkelen. Variërend van het versterken van de regionale bereikbaarheid, de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en de regionale branding hebben we gezamenlijk met regionale ondernemers input geleverd op eerdere gebiedsvisies en strategische agenda’s van de Foodvalley. Vanuit díe betrokkenheid was het niet meer dan logisch voor ons als VNO-NCW Midden om betrokken te zijn bij de Regio Deal Foodvalley. Want ook bij de Regio Deal is het de insteek om de kracht van de regio te versterken. 

"Met onze inzet voor de Regio Deal Foodvalley willen we de kracht van de regio verder versterken."

De verschillende uitdagingen die centraal staan bv. op het gebied van verduurzaming, circulariteit, stikstof, de energietransitie, het wonen/werken/studeren zijn allemaal van groot belang voor ondernemers in de regio. Immers, als aan deze elementen een goede invulling wordt gegeven kunnen ondernemers innoveren, groeien/bloeien en kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Wat deze regio zo speciaal maakt is natuurlijk de focus op de thematiek van food en innovatie en de impact die de Regio Deal Foodvalley wil hebben op de mondiale voedselopgave. Niet alleen zit er veel kennis bij de onderwijsinstellingen maar ook bij de verschillende individuele ondernemers (binnen en buiten de regio). De kunst is die kennis van en bij ondernemers te verbinden met de concrete opgaven en programma’s die o.a. in de Regio Deal opgepakt worden. En die verbindende (cross-over) link willen we vanuit VNO-NCW Midden samen met regionale ondernemersorganisaties en branches oppakken in afstemming met de triple-helixpartners.

Contactpersoon:
Esmée Pater
Regiomanager VNO-NCW Veluwevallei
pater@vno-ncwmidden.nl

Website VNO-NCW Midden