Programma

Met de Regio Deal Foodvalley geven Rijk en Regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Samen werken de partners aan het verbinden van excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en voeding en gezondheid.

In juli 2019 zijn het Rijk en de regionale partners uit Foodvalley de Regio Deal Foodvalley overeengekomen. De Deal is aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 25 maart 2021 zijn de Regio Deal Foodvalley (pdf, 1.28 MB) en het Addendum Regio Deal Foodvalley (pdf, 251 KB) gepubliceerd in de Staatscourant. Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en het regionale bedrijfsleven ondersteunen deze Regio Deal met een letter of support. Deze support is essentieel voor de uitvoering van de Regio Deal. 

Samenwerkingsovereenkomst

De regionale partijen hebben in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) vastgelegd hoe de besluitvorming over o.a. de inzet van de financiële middelen wordt vormgegeven. Bijlagen bij de Samenwerkingsovereenkomst zijn een Uitvoeringsprogramma en een Monitoringsplan. Het Organogram toont hoe de samenwerking in de praktijk wordt vormgegeven. In de Roadmap vindt u de planning van het programma.

Samenwerkingsovereenkomst (pdf, 553 KB)
Uitvoeringsprogramma (pdf, 545 KB)
Monitoringsplan (pdf, 530 KB)
Organogram (pdf, 208 KB)
Roadmap (pdf, 649 KB)

 

Brede Welvaart
Met de Regio Deal Foodvalley beogen de partners de brede welvaart in de regio te versterken. Binnen de Regio Deal wordt onderzocht of hiervoor een instrument ontwikkeld kan worden waarmee de ontwikkelingen op gemeentelijk of zelf wijkniveau gevolgd kunnen worden. Ontwikkeling van het instrument en toepassing met data van de regio vindt gelijktijdig plaats.

Voortgangsrapportage 2023

Er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Zo’n vier jaar geleden werden de eerste zaadjes geplant om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem te versnellen. Rijk en regionale partners sloegen de handen ineen om dit via de regiodeal voor elkaar te krijgen. Inmiddels zijn de eerste projecten afgerond en wordt de oogst steeds beter zichtbaar. Lees in de Voortgangsrapportage (pdf, 621 KB) wat er in 2023 allemaal is bereikt.

Voortgangsrapportage 2022

Het gezamenlijke programma van Rijk en Regio Foodvalley om de voedseltransitie te versnellen is vol op stoom. De Voortgangsrapportage over 2022 (pdf, 1 MB) Regio laat de meerwaarde van de Regio Deal Foodvalley goed zien.

Infographic Regiodeal

Alle informatie over het programma in één overzichtelijk document? Download de Infographic Regio Deal Foodvalley (pdf, 1 MB). Daarin vindt u de belangrijkste elementen en resultaten (in 2022) van het programma.

Voortgangsrapportage 2021

De Voortgangsrapportage 2021 (pdf, 1 MB) is op 24 maart 2022 door Stuurgroep Regio Deal Foodvalley vastgesteld. Deze is op 14 april  met alle partners besproken in het Rijk-Regio overleg. Bekijk hier de interactieve samenvatting (pdf, 11 MB).

Projectenkaart Regiodeal

De Projectenkaart Regio Foodvalley laat in een oogopslag de thema's en projecten uit de Regiodeal Foodvalley zien. Elk project staat op de kaart met een korte omschrijving en een directe doorverwijzing voor meer informatie en de juiste contactpersoon.