2. Eetomgeving

Gezonde voedselkeuzes in een gezonde eetomgeving

Over het project

Dit project van Regio Deal Foodvalley heeft als doel om in de regio in verschillende wijken, mkb’s, horeca en ziekenhuizen en zorginstellingen een gezondere eetomgeving te creëren. Daartoe worden in 10 wijken in Regio Foodvalley en in de stad Utrecht experimenten gedaan met voedselinterventies. De omgeving rond scholen, het MKB en de horeca hebben hierin speciale aandacht. Met ziekenhuizen, zorginstellingen, 75 restaurants en met 25 MKB-bedrijven worden pilots uitgevoerd voor een gezondere voedselkeuze voor patiënten, cliënten, bezoekers en medewerkers. Het project wordt uitgevoerd in afstemming met Goede Zorg Proef Je. Dit is een samenwerking van Alliantie Voeding in de Zorg, waarin ervaring in de praktijk wordt opgedaan met gezondere eetomgevingen in ziekenhuizen in heel Nederland.

Meer informatie

Contact

Frédérique Rongen
T: 0317-487913
M: frederique.rongen@wur.nl

Maartje Poelman
T: 0317-482372
M: maartje.poelman@wur.nl

Marleen Gillebaart
T: 030 -2531244
M: M.Gillebaart@uu.nl