3. Hart- en vaatziekten en diabetes

Gezonde voeding voor patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes

Over het project:

Dit project van Regiodeal Foodvalley heeft als doel om met de eerste- en tweedelijnszorg in te zetten op goede voeding. Zo zorgen we ervoor dat risicogroepen geen patiënt worden (“gezond houden wie gezond is”). Ook zorgen we ervoor dat gezondheidsproblemen bij patiënten met hart- en vaatziekten en diabetes verminderen (“erger voorkomen”). Inzichten uit dit project komen beschikbaar voor voedings-en behandelrichtlijnen. Ook worden effectieve tools en concepten ontwikkeld waarmee mensen ondersteund worden bij het aanleren en volhouden van een gezonder en duurzamer voedingspatroon.

Planning

2020

 • Workshops met partijen uit regionale zorgnetwerken.
 • Start literatuuronderzoeken (meta-analyses) over verschillende diëten.
 • Voorbereidingen en protocollen (inclusief METC-indiening).
 • Jaarlijkse sessie met relevante stakeholders ten behoeve van voedingsadvies en ketenzorg.

2021

 • Cohortanalyses afstemmen (continu proces).
 • Patiënten selecteren voor praktijkonderzoek en monitoring voedingsprogramma.
 • Tweede METC-praktijkonderzoek indienen.
 • Eerste publicatie over zuivel en hart- en vaatziekten.
 • Literatuuronderzoeken afronden.

2022

 • Eerste data-analyses en presentatie resultaten.
 • Interventies uitgevoerd en eerste resultaten behaald, inclusief data-analyse.
 • Focusgroep bijeenkomsten met zorgverleners, patiënten en andere stakeholders.

2023

 • Resultaten analyseren en publiceren.
 • Resultaten vertalen naar richtlijnen en toepassingen voor de zorg.

Meer informatie:

Contact

Marianne Geleijnse
T: 0317-488077 / 06-12193204
M: marianne.geleijnse@wur.nl