5. Kwetsbare ouderen

Gezonde voeding voor kwetsbare ouderen

Over het project

De doelstelling van dit project binnen Regiodeal Foodvalley is het behoud van fitheid en functionaliteit van kwetsbare ouderen door het effectief combineren van voeding en beweging.

Project 5.1, de PUMP-fit studie, richt zich op de implementatie en opschaling van een leefstijlprogramma met bewezen effectiviteit (ProMuscle). Het programma zal worden onderzocht in diverse praktijksettings in minimaal vier gemeenten. Hierbij doen ouderen onder begeleiding krachttraining en gebruiken ze dagelijks extra eiwitten.

Het tweede project, 5.2, is een studie naar eiwittransitie. Het onderzoek gaat inzicht geven in de wijze waarop en de mate waarin dierlijke eiwitten bij kwetsbare ouderen vervangen kunnen worden door plantaardige eiwitten. Zo komen we tot een veilig compromis tussen duurzame en gezonde voeding voor ouderen. Het antwoord zal voortvloeien uit veldstudies waarin complementaire eiwitbronnen worden gecombineerd in maaltijden of voedingspatronen, ter (gedeeltelijke) vervanging van hoogwaardige dierlijke eiwitbronnen.

Gerealiseerd

2020

 • ProMuscle is geregistreerd in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
 • Projectmanagement en coördinatie PUMP-fit studie is ingericht.
 • Projectmanagement en -coördinatie veldstudie eiwitten is ingericht.
 • Verbinding met gerelateerde projecten en beleidsinitiatieven is gemaakt.
 • Complementaire eiwitbronnen gedefinieerd.

Planning

2021

 • Start verzameling gegevens over doelgroepen, stakeholders en bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie en opschaling van ProMuscle op basis van gegevens uit bestaand onderzoek (o.a. ProMuscle in de praktijk).
 • Start focusgroep sessies met stakeholders om voorwaarden, mogelijkheden en barrières voor optimale implementatie van ProMuscle in de eerste lijn in kaart te brengen.
 • Vertaling inzichten implementatie-diagnostiek naar passende strategieën voor implementatie van ProMuscle.
 • ProMuscle expertmeeting en informeren regionale zorgorganisaties en zorgnetwerken.
 • Optimaliseren ProMuscle programma voor praktijk en een model om op te schalen is ontwikkeld.
 • Voorbereiding pilot-implementatie in 2 pilot-praktijksituaties.
 • Analyse data uit sessies en focusgroepen, publiceren en presenteren.
 • Literatuurinventarisatie rond plantaardig eiwit voor ouderen voltooien.
 • Start eerste twee veldstudies waarin een veganistische maaltijd en een veganistisch 10-daags voedingspatroon worden vergeleken met traditionele varianten.

2022

 • Inrichten en doorontwikkelen duurzaam netwerk waarin kansrijke voedingsinterventies snel en effectief getest en opgeschaald kunnen worden.
 • Plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van ontwikkelde implementatiestrategieën in 2 praktijksituaties.
 • Literatuurinventarisatie rond plantaardig eiwit voor ouderen gereed maken voor publicatie.
 • Praktische werkzaamheden veldstudie 1 en 2 afronden.
 • Eerste resultaten veldstudie 1 en 2 zijn beschikbaar.
 • Praktische werkzaamheden veldstudie 3 opstarten. Hierin wordt een 3-maands veganistisch voedingspatroon onderzocht.

2023

 • Plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van ontwikkelde implementatiestrategieën in hele regio.
 • Resultaten veldstudie 1 en 2 gereed voor publicatie.
 • Veldstudie 3 afronden en eerste resultaten beschikbaar stellen.
 • Model beschikbaar stellen voor landelijke uitrol en implementatie.

2024

 • Afsluitend symposium over veldstudies eiwittransitie en implementatie ProMuscle.
 • Presentatie resultaten aan breed publiek en op nationale en internationale congressen.
 • Ontwikkeling en oplevering van implementatiehandleiding voor zorgprofessionals in de regio.
 • Publicatie model voor implementatie ProMuscle.
 • Resultaten veldstudie 3 zijn gereed voor publicatie.
 • Formuleren advies voor ouderen, zorginstellingen en diëtisten op basis van de literatuurstudie en de drie veldstudies.                                          

Meer informatie

Contact

Lisette de Groot
E: 0317-481064
M: lisette.degroot@wur.nl