4. Patiënten met kanker

Voeding voor oncologische patiënten

Over het project:

Het doel van dit project binnen de Regiodeal Foodvalley is kankerpatiënten via regionale zorginstellingen en -verleners voedings- en bewegingsadviezen op maat te geven. In de regio is in de zorg tijdens en na behandeling aandacht voor leefstijl via effectieve concepten. De resultaten van werkpakket 4 zullen dienen als input voor regionale en landelijke richtlijnen. De opgedane kennis wordt landelijk en internationaal ingezet voor onderwijs en de onderbouwing van het belang van voeding en beweging in de oncologische zorg.

Planning

2020

 • Bijeenkomsten met regionale zorgnetwerken om wensen af te stemmen en wat beschikbaar is aan leefstijladvies voor patiënten met kanker.
 • Patiëntencohorten dikke darmkanker samenvoegen en aanvullen (+/- 3000).
 • Breed cohort van kinderen met kanker (+/- 50) in het Prinses Máxima Centrum opstarten. In de cohorten worden gegevens verzameld over o.a.: voedingsinname, voedingstoestand, lichaamssamenstelling, beweging en over kwaliteit van leven en overleving.
 • Start evaluatie van voeding- en beweegprogramma bij darmkankerpatiënten.
 • Start uitbreiding regionale initiatieven.

2021

 • Kennis delen over bevindingen en focusgroep-sessies voor diverse stakeholders.
 • Breed cohort van kinderen uitbreiden.
 • Verzamelen gegevens in de verschillende cohorten.
 • Analyseplannen opstellen voor cohortanalyses.
 • Monitoring voeding- en beweegprogramma.

2022

 • Evaluatie bestaande gemeentelijke zorginitiatieven op gebied van kanker om gezonde leefstijl te bestendigen.
 • Verzamelde resultaten van cohorten uitwerken, analyseren en interpreteren.
 • 1 à 2 artikelen publiceren over leefstijl en darmkanker, inclusief persbericht en 1 artikel over kinderen met kanker.
 • Analyse data uit sessies en focusgroepen, publiceren en presenteren.

2023-2024 Q1

 • Formuleren input voor voeding- en beweegrichtlijnen voor darmkankerpatiënten.
 • Formuleren input voor richtlijnen voor kinderen met kanker en resultaten publiceren in zowel wetenschappelijke als populaire media.
 • Resultaten presenteren aan een breed publiek en tijdens nationale en internationale congressen.
 • Afsluitend symposium.                                                  

Meer informatie:

Contact

Franzel van Duijnhoven
T: 0317-485375
M: Franzel.vanduijnhoven@wur.nl