1. Prille start

De voeding van moeder en kind

Over het project:

Het project ‘Prille start’ van Regiodeal Foodvalley is gericht op de voedingsinname van (aanstaande) moeders en jonge kinderen. Door de voeding te optimaliseren wordt een gezonde, kansrijke start van het leven gegarandeerd. Het project gaat concrete handvaten bieden om gedragsverandering tot stand te brengen. Vrouwen met een lage sociaaleconomische status (SES) krijgen in dit project speciale aandacht.

Hierbij worden kennis en netwerken van Wageningen Universiteit, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en zorgverleners in de regio ingezet en versterkt. Het verspreiden van kennis alleen is niet voldoende om voedselpatronen te veranderen. Het project richt zich daarom ook op de empowerment van (laagopgeleide) zwangere en lacterende vrouwen en ouderparen. Dit biedt aanknopingspunten voor een integrale benadering door verloskundigen, diëtisten, consultatiebureaus en andere betrokkenen in de geboorte-, baby- en peuterzorg. Hierdoor zal de voedingsinname, van met name kwetsbare vrouwen en hun baby’s/peuters verbeteren.

Planning

2020

 • Toestemming van METC voor biologische onderzoek in PRIMA-cohort.
 • Pressurecooker sessie aanpak voedingsempowerment zwangere vrouwen met lage SES.
 • Wensen en verwachtingen stakeholders m.b.t. coaching tool geïnventariseerd.
 • Diepte-interviews verloskundigen uitgevoerd en beschreven in wetenschappelijke publicatie.
 • Businessplan gereed voor regionale uitbreiding coaching praktijk.

2021

 • Ontwikkeling empowermentstrategie i.s.m. stakeholders.
 • Start pilot.
 • Focusgroepen en diepte-interviews lacterende vrouwen voor input coaching tool.
 • Inventariseren en analyseren beschikbare voeding coaching apps voor zwangere en lacterende vrouwen.
 • Bijeenkomsten per gemeente over integrale strategie voeding moeder en kind.
 • Businessplan voor regionale uitbreiding coaching praktijk voeding moeder en kind.
 • Technisch ontwikkelplan coaching tool.

2022

 • Start implementatie empowermentstrategie om voedingskwaliteit van zwangere vrouwen te verbeteren.
 • Implementatie en evaluatie van specifieke voedingsadviezen zwangere vrouwen via Eetscore tool.
 • Eerste versie coaching app of tool voor ouders van jonge kinderen.

2023-2024

 • Evalueren, innoveren en implementeren coaching tool.
 • Empowermentstrategie geïmplementeerd en geëvalueerd.
 • Individuele coaching opgezet in 5-10 gemeenten.
 • Afsluitend symposium.

Meer informatie

Contact

Edith Feskens
T: 0317-482567 / 0317-480047
M: edith.feskens@wur.nl