Fondsen en gedeelde faciliteiten

Baanbrekende innovaties op het gebied van landbouw, voedsel en gezondheid dichterbij door gedeelde faciliteiten en investeringen

Ons doel is de versterking van de kennis- en innovatie-ecosystemen door een versterkte strategisch samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Door deze samenwerking krijgen kennisinstellingen en bedrijven (mkb, corporates, start-ups en scale-ups) namelijk toegang tot gedeelde onderzoeks- en proeffaciliteiten en strategische investeringsmogelijkheden. Dit zorgt voor een versnelling in de marktintroductie van baanbrekende innovaties op het gebied van landbouw, voedsel en gezondheid.

Tien jaar ervaring
Het ontsluiten van faciliteiten en technologieën zijn essentieel voor innovatie. Wageningen University & Research (WUR) doet dit al tien jaar met veel succes. Al meer 80 gedeelde investeringen in onderzoeksapparatuur zijn verwezenlijkt en staan open voor gebruik voor iedereen.  WUR en Foodvalley NL hebben de handen ineengeslagen om het delen van innovatiefaciliteiten, van apparatuur tot productiefaciliteiten beschikbar te maken voor het hele ecosysteem. Samen startten zij daarom Shared facilty finder. 

Shared facility finder - Delen is de toekomst
Het delen van faciliteiten is snel, duurzaam en kosteneffectief. Het draagt bij aan duurzame en gezonde voeding en een gezonde leefomgeving. Shared facility finder is de plek waar organisaties toegang krijgen tot een breed scala aan hoogwaardige innovatiefaciliteiten, waarmee ze:

 • onderzoeksapparatuur, faciliteiten en technologieën vinden en delen
 • in contact komen met partners en mede-investeerders
 • beschikbare financieringen kunnen verkennen
 • hun productiviteit maximaliseren

Regiodeal zorgt voor meer investeringen en financiering

De Regiodeal foodvalley geeft een financiële impuls aan de uitvoering van het programma voor gedeelde faciliteiten . Binnen deze Regiodeal zijn 2 subsidieregelingen beschikbaar, waarmee wordt geïnvesteerd in gedeelde faciliteiten die een knelpunt vormen voor het versneld brengen van innovaties naar de markt. Daarbij combineren we subsidies en publiek-private financiering. 

 1. Gedeelde onderzoeksapparatuur (uitgevoerd door WUR)
 2. Gedeelde test en opschaalfaciliteiten (uitgevoerd door Foodvalley NL )

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor de subsidies gelden de onderstaande voorwaarden: 

 • De nieuwe onderzoeksapparatuur of faciliteiten worden gedeeld via open access.
 • Het ondersteunt de ambities die zijn uitgewerkt in onze innovatiegebieden:
  • Circular Agrifood 
  • Food & Health 
  • Protein Shift
 • Het is innovatief en uniek.
 • Het moet ten goede komen aan meerdere organisaties in het ecosysteem en beschikbaar zijn voor alle organisaties via het pay-per-use-principe.
 • Investeringen in onderzoeksapparatuur moeten de verbinding met Wageningen University & Research ondersteunen.
 • Informatie over de verruiming van de subsidieregling vindt u hier. In het factsheet (pdf, 361 KB) staan alle voorwaarden vermeld.

Wat is Foodvalley NL?
Foodvalley NL is het onafhankelijk platform voor innovatie en de transitie van het mondiale voedselsysteem. Foodvalley NL ontwikkelt en verstrekt het internationale ecosysteem van organisaties die werken aan het realiseren van de transities in het voedselsysteem en werkt samen met bedrijven, MKB, kennisinstellingen en overheid. Gedeelde onderzoeks- en innovatiefaciliteiten is één van de kerngebieden waaraan Foodvalley NL werkt.

Planning

2021

 • Fondsen voor gedeelde onderzoeksapparatuur en gedeelde innovatiefaciliteiten zijn operationeel.
 • Shared facility finder is operationeel.
 • Innovatieprogramma’s Food & Health, Circular Agrifood en Protein shift hebben een strategisch plan. 

2022-2024

 • De fondsen voor onderzoekapparatuur en gedeelde innovatiefaciliteiten worden volledig ingezet ten behoeve van ontwikkeling van het ecosysteem, waarbij knelpunten vanuit de innovatieprogramma’s worden opgelost. 
 • Netwerk van gedeelde faciliteiten (Shared facility finder) wordt verder uitgebreid, verbreed en duidelijk gepositioneerd. 
 • Kennisdeling door middel van het verbinden middels het delen van innovatiefaciliteiten vind voortdurend plaats.