World Food Center Experience

Hoe motiveer je mensen om gezonder en duurzamer te eten? Een vraag die veel partijen binnen de Regio Deal Foodvalley bezighoudt. In de Experience van het World Food Center worden beleving, verbeeldingskracht en entertainment hiervoor ingezet. De World Food Center Experience wordt een thema-attractie over voedsel die bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur. Door te zien, voelen, proeven en ruiken, worden zij spelenderwijs bewust van alle aspecten rond ons eten en de keuzes die we daarin maken. 

Eind 2023 opent de WFC Experience haar deuren voor het publiek en zal naar verwachting 300.000 bezoekers per jaar trekken. De doelgroepen voor de WFC Experience zijn primair families met kinderen, maar ook scholieren en studenten. Daarnaast richt de WFC Experience zich op internationale delegaties, die geïnteresseerd zijn de innovatiekracht in Nederland. Bij de ontwikkeling van de Experience zijn tal van organisaties betrokken, uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs.

"Deze experience gaat over een heel actueel thema: gezonde en duurzame voeding. Het leent zich uitstekend om het brede verhaal van voedselproductie en consumptie beleefbaar te maken."

Regio Deal Foodvalley
In 2019 stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Ede en de provinciale staten van Gelderland in met een financiële bijdrage aan dit ambitieuze en innovatieve plan. De bijdrage is ondergebracht in de Regio Deal waarbij ook het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de inhoud van de Experience. In de attractie werken het Rijk, Regio Foodvalley, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om consumenten te bewegen gezonder en duurzamer te eten.

Verankerd in de Regio Foodvalley
Zonder twijfel is de Regio Foodvalley dé plek voor een attractie over voedsel voor consumenten. Hier concentreert alle kennis en innovatie rondom voedsel zich. Naast de Experience is het hele World Food Center in rap tempo aan het ontwikkelen. Het terrein dat uitgroeit tot dé food-ontmoetingsplek van Nederland telt inmiddels al 50 bedrijven. Zo hebben 30 start-ups hun plekje gevonden in het vorig jaar geopende ROOTS Innovation Hub. 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van de World Food Center Experience? Ga naar de website en meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Website World Food Center Experience

Afbeeldingen BRC Imagination Arts