Emissiereductie

De Foodvalley regio is rijk aan diverse boerenbedrijven. Veelal zijn dit van oudsher veehouderijbedrijven met een of meer takken zoals kalveren, pluimvee, varkens, melkvee en geiten. Vraagstukken op het gebied van klimaat worden steeds belangrijker en raken ook de veehouderijsector. Daarom geven we in de Regiodeal Foodvalley specifiek aandacht aan technieken die bijdragen aan de reductie van emissies die in de veehouderij aan de orde komen, zoals ammoniak, stikstof, fijnstof en geur.

Als emissiereductie samengaat met een verbeterd stalklimaat dan leidt dit naar verwachting ook tot verbetering van productieresultaten, diergezondheid en dierwelzijn. Voor de proeftuin kunnen emissiereducerende technieken en managementmaatregelen worden aangemeld om te laten testen op veehouderijbedrijven in de regio. 

Meer weten over emissiereductie in de Proeftuin van de Regiodeal? Kijk op de website van Boer aan het Roer.