Bodem en Waterkwaliteit

Een toekomstbestendige agrarische sector, waarin duurzaam gewerkt wordt en een goede boterham wordt verdiend, begint bij een gezonde bodem. Het gaat daarbij om het terugdringen van nutriënten verliezen, maar ook goed waterbeheer in tijden van droogte. De agrarische sector levert met een levende gezonde bodem, gevarieerde gewassen en voldoende (bestuivende) insecten een cruciale bijdrage aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast zorgt een gezonde bodem voor gezonde producten, wat zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

In de Proeftuin wordt concreet te gewerkt aan verbetering van de bodemkwaliteit in Regio Foodvalley. Hiervoor kunnen bodembeheerconcepten worden aangemeld om te testen op boerenbedrijven. Aandachtspunt hierbij is om het verdienmodel bij deze concepten inzichtelijk te krijgen. Meer weten over Bodem- en waterkwaliteit in de Proeftuin van de Regiodeal? Kijk op de website van Boer aan het Roer.

Bodemcursus
Hoe ziet je bodem eruit en wat kun je doen om ‘m te verbeteren? Die vragen staan centraal tijdens de cursus Bodem en water die Pieter Struyk in het kader van Boer aan het Roer voor Waterschap Vallei en Veluwe geeft. In drie dagdelen gaat hij samen met agrariërs de diepte in. “Bodembeheer is nog steeds een mysterieuze zwarte doos.” In In de bodem komt alles samen (pdf, 6 MB) doet de Regiodeal Foodvalley alvast een boekje open over de bodem.