Pilots

Veehouders en innovatoren kunnen zich aanmelden voor de proeftuin Boer aan het Roer. Innovatoren kunnen technieken aanmelden op het gebied van Bodem- en waterkwaliteit, Circulair Veevoer, Emissiereductie en Sensoring- en monitoring om te laten testen op boerenbedrijven. Veehouders kunnen zich op hun beurt aanmelden om hun bedrijfslocatie beschikbaar te stellen voor het testen van de aangemelde innovaties. 

Uiteindelijk geselecteerde innovaties worden gematcht aan een of meer boerenbedrijven in de proeftuin om als pilot te worden getest. Dit moet uiteindelijk nieuwe toepasbare maatregelen opleveren die op de markt kunnen worden gebracht voor de agrarische sector.

Kennisdelen
In de Proeftuin van Boer aan het Roer is brede kennisdeling een belangrijk aandachtspunt. Zo wordt gekeken hoe de resultaten uit verschillende pilots bij elkaar kunnen worden gebracht tot integraal toepasbare maatregelen voor het boerenerf. Ook worden er masterclasses en cursussen voor agrariĆ«rs georganiseerd, zoals de Bodemcursus en Masterclass Produceren in de Korte keten. Ontwikkelde kennis wordt ook toegankelijk gemaakt voor bedrijven die niet deelnemen aan de proeftuin, zodat het kennisniveau in de gehele Foodvalley regio verhoogd kan worden. 
Meer weten over de proeftuin en kennismaken met de pilots? Kijk op de website van Boer aan het Roer