Voor inwoners

Wat merkt u als inwoner van de RES?

In het Klimaatakkoord staan maatregelen om in Nederland de CO2-uitstoot sterk te verminderen. In 2050 willen we energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Zo helpen we te voorkomen dat de aarde met meer dan twee graden Celsius opwarmt. Ook Regio Foodvalley werkt hieraan mee.

Meer duurzame energie opwekken
In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord. In onze regio zal net als in heel Nederland de komende jaren veel veranderen. We gaan fors meer duurzame energie opwekken. Dat gebeurt eerst met de nu bewezen technieken. Dus met wind- en zonne-energie. We moeten kiezen waar we ze kunnen plaatsen en waar het landschap kan en mag veranderen.

Stap voor stap
Het werken aan de RES gaat stap voor stap. Van heel globaal naar steeds concreter. We werken toe naar een concept-RES. Daarin gaat het om zoekgebieden voor energieprojecten. Uw gemeente informeert u daarover. In alle gemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd. Om uw mening over duurzaamheid te vragen en u te informeren over de RES. En op een later moment ook om u te vragen naar uw mening over de locatie van bijvoorbeeld windmolens of zonneparken.

Steeds meer informatie
De website wordt steeds bijgewerkt met alle informatie over de RES Foodvalley. Denk aan aankondiging van bijeenkomsten, momenten waarop u kan meepraten en verslagen van bijeenkomsten. Maar ook data waarop besluiten worden genomen bij de verschillende organisaties die meewerken aan de RES.

Meedoen en meedenken
Wilt u als bewoner meedoen en meedenken, dan is de gemeente uw eerste aanspreekpunt. Kijk in de kalender wanneer er een bijeenkomst is waar u heen kunt gaan.