Wie doet mee?

Aan de RES Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies en het waterschap samen met belanghebbenden zoals de land- en tuinbouwsector, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerders.

Gemeenten in de regio Foodvalley, provincies en waterschap Vallei en Veluwe (vertegenwoordigt ook Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) besloten in het najaar van 2019 op basis van het startdocument om mee te doen aan de RES Foodvalley. Daarnaast doen twee netbeheerders en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen mee. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen stellen de RES uiteindelijk vast.

Naast deze partijen doen vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector (LTO), woningcorporaties (De Woningstichting), energiecoöperaties (ValleiEnergie), ondernemers (VNO-NCW), recreatiesector (Recron), natuur- en milieufederaties (GNMF en NMU) en energiebedrijven (Energie-Nederland) mee in zogenaamde Stakeholderoverleggen.

Inwoners en ondernemers
De RES-stuurgroep zal in de komende maanden een raadpleging onder inwoners houden over wat zij belangrijk vinden bij de keuzes voor wind- of zonprojecten. Ook komt er een representatief burgerforum met twintig inwoners die direct betrokken worden in studies en afwegingen. Besloten is dat twee leden uit dit forum de nog open stoelen gaan innemen in het Stakeholdersoverleg. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.

Samen werken in Stakeholderoverleggen
Medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen verzamelen samen met anderen belanghebbenden kennis in ateliers.  Bijvoorbeeld over waar het opwekken van duurzame energie in het landschap past. Die kennis wordt gebruikt in de overleggen waar alle betrokken partijen aan tafel zitten, de zogenaamde Stakeholderoverleggen.

In deze overleggen zoeken deelnemers naar oplossingen voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat erom dat ieders mening wordt gehoord en dat iedereen het eens is met de uitkomst. Hoe dat werkt, staat beschreven in het ‘Startdocument RES Foodvalley (pdf, 1,63 MB)' en het 'Doorstartdocument RES Foodvalley (pdf, 1,73 MB)'.

Download een versie in hoge resolutie (pdf, 72 KB)

Betrekken achterban
De vertegenwoordigers van de diverse partijen die deelnemen aan dit stakeholderoverleg informeren zelf hun achterban.