Wie doet mee?

Aan de RES Foodvalley werken acht gemeenten, twee provincies en het waterschap samen met belanghebbenden zoals de land- en tuinbouwsector, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerders.

Gemeenten in de regio Foodvalley, provincies en waterschap Vallei en Veluwe (vertegenwoordigt ook Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) besloten in het najaar van 2019 op basis van het startdocument om mee te doen aan de RES Foodvalley. Daarnaast doen twee netbeheerders en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen mee. Gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast.

Naast deze partijen doen vertegenwoordigers van de land- en tuinbouwsector (LTO), woningcorporaties (De Woningstichting), energiecoöperaties (ValleiEnergie), ondernemers (VNO-NCW), recreatiesector (Recron), natuur- en miieufederaties (GNMF en NMU) en energiebedrijven (Energie-Nederland) mee in zogenaamde Stakeholderoverleggen.

Samen werken in Stakeholderoverleggen
Medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen verzamelen samen met anderen belanghebbenden kennis in ateliers.  Bijvoorbeeld over waar het opwekken van duurzame energie in het landschap past. Die kennis wordt gebruikt in de overleggen waar alle betrokken partijen aan tafel zitten, de zogenaamde Stakeholderoverleggen.

In deze overleggen zoeken deelnemers naar oplossingen voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat erom dat ieders mening wordt gehoord en dat iedereen het eens is met de uitkomst. Hoe dat werkt, staat beschreven in het ‘Startdocument RES Foodvalley (pdf, 1,63 MB)'.

Download een versie in hoge resolutie (pdf, 72 KB)

Betrekken achterban
De vertegenwoordigers van de diverse partijen die deelnemen aan dit stakeholderoverleg informeren zelf hun achterban.