Webinar Wegwijs in verplichte registratie werkgebonden personenmobiliteit

Heeft jouw organisatie 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Dat is het doel van dit besluit, dat naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt.

Meer informatie inclusief de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je hier.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers (met 100 of meer werknemers) jaarlijks gegevens bijhouden over de mobiliteit van hun werknemers. Het gaat daarbij om woon-werk mobiliteit en zakelijke mobiliteit. Werkgevers moeten deze gegevens aanleveren via een digitaal formulier. Uiterlijk 30 juni 2025 moeten de de gevraagde gegevens over 2024 ingestuurd zijn.
Het gaat om jaartotalen van:

  • het totaal aantal gereisde kilometers per
  • gebruikte vervoermiddelen en per
  • gebruikte brandstof 

Voor wie? 

De regels gaan gelden voor:

  • alle organisaties met 100 of meer werknemers
  • gemeenten, provincies en ministeries.

Wat behandelen we tijdens het Webinar?

Welke gegevens je nodig hebt, staat in de handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe je de gegevens verzamelt. Tijdens het webinar beantwoorden we veel voorkomende vragen van organisaties. Ook is er veel ruimte om vragen te stellen over de handreiking en hoe je aan de verplichting voldoet. 

Tijdens het webinar bespreken we onder andere:

  • handreiking vanuit het Ministerie van I&W
  • wat betekent dit voor de organisaties in de praktijk?
  • hoe Regio Foodvalley ondersteunt met advies en tools.

We gaan er vanuit dat je als deelnemer aan het webinar kennis hebt genomen van de inhoud van de handreiking. De handreiking en basispresentatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vind je hier.

Aanmelden

Aanmelden kan door middel van het invullen van de gegevens op: raadsbijeenkomsten.regiofoodvalley.nl.

Wij sluiten dit webinar graag aan op de vragen die leven bij werkgevers die met deze handreiking aan de slag moeten. Wij nodigen je daarom van harte uit vragen of zaken waar je tegenaan loopt met ons te delen. Dit kan ook via het aanmeldformulier op bovengenoemde website.