Circulaire economie

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley maken werk van een circulaire economie! Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Partijen werken samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Naar een sterke circulaire regio.

Samenwerkingsprogramma

In het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair staan de doelen beschreven om met de samenwerkende partijen de transitie naar een
circulaire economie te versnellen.

Download het Samenwerkingsprogramma (4.7 MB)
Meer over Regio Foodvalley Circulair