Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley

Coalitie Preventie in de Regio Foodvalley

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

50%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Samen zetten wij in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen.

Over dit project

Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland heeft overgewicht. Deze aantallen, en de gezondheidsproblemen die hieruit volgen, blijven groeien. Om dit terug te dringen is het Nationale Preventieakkoord opgesteld.

De zorgpartijen en gemeenten uit regio Foodvalley geven hier samen invulling aan voor onze regio. We zetten in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen. De coalitie focust zich in eerste instantie op overgewicht en daaruit voortvloeiende problematiek van obesitats en diabetes 2 en gerelateerde ziekten. 

Het doel is om gezonde voeding en leefstijl te bevorderen om gezondheidsproblemen op latere leeftijd te voorkomen en vitaliteit te behouden. Dit doen we met interventies, onderzoeken en inzet van de partners in de coalitie. Door samen te werken en alle stakeholders te betrekken bereiken we meer effect voor inwoners. 

Planning

Eind 2018 is een intentieverklaring ondertekend door de partners, als eerste regionale preventiecoalitie in Nederland. Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd (o.a. samenwerking met Missing Chapter en onderzoeken door WUR-studenten). 

In 2020 gaat een structuur met een programmamanager (m.b.v. het ministerie van VWS) van start, waardoor meer vaart kan worden gemaakt. Uitbreiding van de thema‚Äôs en het krijgen van uitvoeringsgeld is de volgende stap. 

Partners 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei, Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research (WUR), de Christelijke Hogeschool Ede, de 8 regiogemeenten en Menzis.  

 

Meer projecten bekijken?