insectenkweek

Eiwittransitie – insectenkweek

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

25%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Heeft aandacht nodig

Sprinkhanen op je bord? Of insecten kweken als alternatief voor de import van soja en vismeel? Insecten bieden veel kansen als vervanging voor dierlijke eiwitten.

Over dit project

Insecten zijn een belangrijke bron van eiwitten en bieden veelzijdige voordelen. Zo kunnen we dieren voeden met insecten en hoeven we geen soja voor diervoeding meer uit Brazilië te halen. Dat scheelt in de CO2-footprint. Ook biedt insectenkweek kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de boer en voor vergroting van de circulariteit. Zo zouden bijvoorbeeld insecten gekweekt kunnen worden met de reststromen van horeca uit de buurt, waarna ze aan pluimvee worden gevoerd.

Insectenkweek-pilots

We richten ons op de vervanging van dierlijke eiwitten in food en feed naar eiwitten uit insecten. Denk aan de meelworm, black soldier fly, sprinkhaan, krekel en de huisvlieg. Het doel is om minimaal 3 insectenkweek-pilots in de regio op te zetten. Zo ontdekken we of het voor agrarisch ondernemers een nieuw of extra verdienmodel kan zijn.

Samenwerking rondom insectenkweek

Omdat het een relatief nieuwe sector is, brengen we overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen die hierbij een rol kunnen spelen goed in kaart. Met dit netwerk proberen we een samenwerkingsmodel op te zetten voor grootschaligere productie van insecteneiwit. Ook proberen we opgedane kennis te borgen en toegankelijk te maken voor iedereen. Zo werken we eraan om deze jonge sector professioneler te maken en op te schalen.

Onderzoekslocatie

Er is daarnaast behoefte aan een onderzoekslocatie om de verdere ontwikkeling van insectenkweek te kunnen versnellen. We onderzoeken nu de haalbaarheid van die onderzoekslocatie.

Meedoen?

Denkt u er ook over om insecten te gaan kweken? Wij kunnen u hierin adviseren. Neem contact op met Wicha Benus, projectleider Insectenkweek.

Contactgegevens

 

Meer projecten bekijken?