Energietransitie

Energietransitie

Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. In 2019 stellen we daarvoor een Regionale Energie Strategie op volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord. Wij zetten in op een programmatische aanpak die ondersteunend is aan de lokale aanpak per gemeente.