Energietransitie

Energietransitie

Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Wij stellen daarvoor in 2019 een Regionale Energie Strategie op volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord. Wij zetten in op een programmatische aanpak die ondersteunend is aan de lokale aanpak per gemeente en de afspraken uit het Klimaatakkoord.