Energietransitie

Regionale Energiestrategie

Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn.  De gemeenten in Regio Foodvalley hebben in september 2018 besloten om samen uitwerking te geven aan de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Verder is er in het concept Klimaatakkoord de afspraak gemaakt dat regio’s het initiatief nemen om een energiestrategie te ontwikkelen. Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord moeten regio’s onderbouwd aangeven hoeveel duurzame energie in de regio opgewekt kan worden in 2030. Regio Foodvalley verwacht dit besluit in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. Volgens de afspraken in het voorlopige klimaatakkoord willen de (30 RES) regio’s in Nederland samen uiteindelijk tot een duurzame opwek op land te komen van 35 TWH.

Na de zomervakantie van 2019 nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument (1.6 MB) deel willen nemen aan het gezamenlijke proces. Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES. In dit persbericht leest u hier meer over.