Energietransitie

Regionale Energiestrategie

Regio Foodvalley wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. In september 2018 besloten de gemeenten in Regio Foodvalley om samen uitwerking te geven aan deze ambitie.

In het Klimaatakkoord dat in juni is gepresenteerd, is afgesproken dat dertig energieregio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWH duurzame energie op land wordt opgewekt. De Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid duurzame energie die elke regio kan opwekken in 2030.

Regio Foodvalley is begonnen met het opstellen van de RES. De regio verwacht een besluit over haar aandeel in het opwekken van duurzame energie in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. In de herfst van 2019 nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument (1.6 MB) deel willen nemen aan dit gezamenlijke proces. Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES. In dit  persbericht leest u hier meer over.

Meer informatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie vindt u op: www.regionale-energiestrategie.nl

Bekijk hier de video 'Wat is de Regionale Energie Strategie". Voor iedereen die graag wil weten van de Regionale Energie Strategie inhoudt en wat de opgave is. Deze video is gemaakt door provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord.