Hub for Insect Knowledge

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

75%

Voortgang:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Heeft aandacht nodig

De insectensector sneller laten groeien door kennis samen te brengen en te ontwikkelen.

Over dit project

De insectensector is een nog jonge, maar kansrijke sector die zich langzaam ontwikkelt. De huidige sector is versnipperd en verspreid. Om de sector sneller te kunnen ontwikkelen is meer samenhang tussen de verschillende partijen nodig.

Het Hub for Insect Knowledge (HIK) is hét verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief in insectensector zijn voor feed, food en non-food. Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien. Door partijen te verbinden en bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

Randvoorwaarden hierbij zijn:

 • onafhankelijk, het belang van de sector staat voorop;
 • betrouwbaar, erop vertrouwen dat de kennis accuraat is;
 • praktijkgericht, om kennis snel toe te kunnen passen;
 • transparant, alle beschikbare kennis toegankelijk en inzichtelijk;
 • niet concurrerend, maar verbindend en voortbouwend op wat er al is.

Planning

Het project gaat naar verwachting de zomer 2020 van start.

Partners

De partijen die de intentieverklaring hebben ondertekend zijn: Aeres, Coöperatie De Valk Wekerom, Insectcentre, Insectlab/HAS Hogeschool, LTO Gelderse Vallei, New Generation Nutrition, Poultry Expertise Centre, Wadudu, Wageningen University & Research Centre en Regio Foodvalley. De andere betrokken partijen zijn: Feed Design Lab, ForFarmers, Jansen Poultry Equipment, VENIK.

Meedoen of meer informatie?

Bent u ondernemer in de insectensector of in de insectenketen? Wilt u een bijdrage leveren aan de groei in de insectensector? Neem dan contact op met de projectleider Sanne van Laar.

Contactgegevens

Sanne van Laar, projectleider HIK (voorlopig) en programmamanager Eiwittransitie
E sanne.van.laar@regiofoodvalley.nl