afbeelding uit beeldbank met idee uit een ei.

Innovatiemonitor

Categorieën

 • Innovatie en circulair
 • Economie

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

50%

Voortgang:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Budget:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Een podium voor innovaties uit de regio!

Over dit project

De ‘Innovatiemonitor Regio Foodvalley’ biedt innovatie binnen de regio een podium. Door nauw samen te werken met regionale stakeholders en ‘aanjagers’ worden de verschillende netwerken, clusters en de toonaangevende innovaties die daaruit voortvloeien in kaart gebracht. Hiermee kan het regionale entrepreneurial, kennis- en innovatie-ecosysteem worden versterkt.  

De monitor heeft een kwalitatieve insteek. Het centrale thema van de monitor is ‘samenwerking over de muren van eigen organisatie heen’.

Hier wordt aan gewerkt:

 • Interviews
  Onderzoekers interviewen per jaar 14 innovatieve ondernemers in de regio. Dit varieert van startup tot multinational, ligging en sector. Deze ondernemers worden bevraagd over innovaties binnen het bedrijf, de rol van de regio in het ontwikkelen van deze innovaties, de knelpunten en stimulansen.
 • Meetups
  Vier keer per jaar wordt in samenwerking met partners, een focusgroep georganiseerd gericht op innovatievraagstukken in een sector. Met verschillende organisaties uit de sector gaan we in gesprek over dit vraagstuk en stellen samen een ontwikkelagenda op.
 • Online magazine
  De interviews en meetups worden verwerkt in artikelen, welke op een toegankelijke manier worden gepubliceerd in een online magazine. Twee keer per jaar komt een magazine uit. De magazines zijn te vinden op het platform van de Innovatiemonitor.
 • Opzet kwantitatieve monitor
  Met het oog op 2023 waarin een kwantitatieve meting wordt gedaan wordt dit jaar onderzocht welke data, indicatoren en meetinstrumenten beschikbaar zijn voor deze meting.

Planning

 • Oktober 2022 - Publicatie online magazine 2e editie
 • Februari 2023 – Meetup 1
 • April 2023 - Meetup 2
 • Juni 2023 - Publicatie online magazine 3e editie
 • December 2023 - Publicatie online magazine 4e editie

Partners

Uitvoerend partner: Christelijke Hogeschool Ede. Samenwerkende Partners zijn onder andere: FOV, VNO-NCW, Rabobank, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en RCT Gelderland.

Contact

Voor meer informatie over de innovatiemonitor of de meetups kunt u contact opnemen met één van de onderstaande projectleiders.