afbeelding uit beeldbank met idee uit een ei.

Innovatiemonitor

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

0%

Voortgang:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Een podium voor innovaties uit de regio!

Over dit project

De ‘Innovatiemonitor Regio Foodvalley 2022’ wordt ontwikkeld om innovatie binnen de regio een podium te bieden. Door nauw samen te werken met regionale stakeholders en ‘aanjagers’ worden de verschillende netwerken en clusters en de toonaangevende innovaties die daaruit voortvloeien in kaart gebracht. Hiermee kan het regionale entrepreneurial, kennis- en innovatie ecosysteem worden versterkt.  

De monitor 2022 heeft een kwalitatieve insteek  Het centrale thema van de monitor is ‘samenwerking over de muren van eigen organisatie heen’. Het thema waar dit jaar extra aandacht aan wordt besteed is: Circulair werken en innoveren. 

Hier wordt aan gewerkt:

 • Kick-off Innovatiemonitor 
  Introductie van nieuw format en jaarthema Innovatiemonitor Regio Foodvalley tijdens de uitreiking van de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2021
 • Meetups
  Drie keer per jaar wordt in samenwerking met partners, een inspirerende, thematische, bijeenkomst (Meetup) georganiseerd voor een selecte groep partners op locatie en online voor onbeperkt publiek. 
 • Interviews voor online magazine
  Verspreid over het jaar zullen tien ‘best practices’ van innovaties, voortkomend uit verschillende vormen van samenwerking, worden beschreven. In september worden de uitwerkingen hiervan gepresenteerd in een online magazine. Het magazine wordt voorzien van een ‘verdieping’ die vier ‘best practices’ bevat. In 2022 is deze verdieping gericht op circulair werken en innoveren. 
 • Verkenning interactief platform 
  In samenwerking met partners worden de mogelijkheden en wensen met betrekking tot het oprichten van een interactief regionaal platform verkend. Hiervan is het doel om informatie toegankelijk te maken en mogelijkheden te bieden voor online netwerk- en clustervorming. 

Planning

 • september 2021: Kick-off Innovatiemonitor
 • januari 2022: Innovatie Meetup 1
 • maart 2022: Innovatie Meetup 2
 • juni 2022: Innovatie Meetup 3
 • september 2022: Oplevering online magazine 
 • eind september 2022:  Evaluatie en opstart volgende editie

Partners

Uitvoerend partner: Christelijke Hogeschool Ede. Samenwerkende Partners zijn onder andere: FOV, VNO-NCW, Rabobank, Living Lab Regio Foodvalley Circulair en RCT Gelderland. 

Contact