Infrakit

Infrakit, integraal werken in de infrabouw

Infrakit is een merkonafhankelijke softwareapplicatie waarmee betrokkenen realtime informatie kunnen opvragen en delen.

Eén informatieplatform

Aan infrabouwprojecten werken veel verschillende partijen. In het traject van ontwerp naar uiteindelijk resultaat, worden plannen continue aangepast. Hierdoor verschuiven de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen regelmatig. De dynamiek van infraprojecten en de hoeveelheid mensen, maakt de kans op fouten groot. ‘De faalkosten van een infraproject lopen op tot wel 20%, vertelt Jan van den Brandt van Infrakit Nederland.

Om fouten te voorkomen, wordt in de ‘gewone’ bouw vaak gebruik gemaakt van BIM (Building Information Modeling). BIM is een werkmethodiek waardoor het mogelijk is om vanuit verschillende disciplines integraal samen te werken. Je kunt Infrakit zien als dé BIM-applicatie, speciaal voor de infrabouw. De software applicatie is ontwikkeld vanuit een startup van de Oulu University in Finland. Teemu Kivimäki (CEO), destijds onderzoeker, deed onderzoek bij grote infrabouwbedrijven om manieren te vinden om informatiestromen beter te kunnen managen. Dit onderzoek heeft geleid tot de bouw van de applicatie die, onafhankelijk van het gebruik van verschillende merken machine besturingen, teken- en softwarepakketten, realtime laat zien waar men staat.

Samenwerken

Bij de start van een project worden alle plannen en ontwerpen, bijvoorbeeld een initiële scan, een initiële meting of een ontwerp, in de softwareapplicatie geüpload. Daarnaast worden al het materieel en de personeelsleden eraan gekoppeld. Door de gegevens in Infrakit te uploaden, wordt alles in 3D zichtbaar. Voordat het daadwerkelijke project van start gaat, wordt de applicatie gebruikt om te bekijken of alle constructies goed op elkaar aansluiten om zo constructiefouten te voorkomen. Door de applicatie te gebruiken op de eigen tablet of smartphone is iedereen met elkaar verbonden. Waar de uitvoerder vroeger van locatie naar locatie reed om informatie te verzamelen en te delen, kan nu de informatie op elke willekeurige locatie opgevraagd en geactualiseerd worden. De foutmarge wordt hierdoor geminimaliseerd en een bijkomend voordeel is de vermindering van CO2-uitstoot doordat er minder gereisd hoeft te worden.

In de praktijk

Infrabouwbedrijf Heijmans realiseert op dit moment een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23. Op de bouwplaats staan machines met besturingen van verschillende merken die allemaal werken met actuele informatie via Infrakit. De medewerkers die metingen verrichten, kunnen via hun tablet met Bluetooth de gegevens koppelen aan hun systeem. Deze metingen zijn direct beschikbaar voor het hele projectteam. Op basis van de ontwerpen is het mogelijk om volumes te berekenen en deze te gebruiken voor de planning. Hierdoor wordt direct zichtbaar of men over de juiste mens- / middelencapaciteit beschikt. Infrakit beschikt over een functionaliteit om foto’s te uploaden. Over unieke situaties kan zo snel een beslissing worden genomen, zonder dat iedereen ter plekke hoeft te komen.

Missie 2020

De missie van Infrakit is om in 2020 wereldwijd marktleider te zijn in de infrabouw. Dit houdt in dat Infrakit klanten wil bedienen in minimaal 100 landen aan het einde van 2020. ‘Een ambitieuze maar niet onmogelijke doelstelling’, volgens Jan van den Brandt. ‘Infrakit wordt nu gebruikt door grote (internationale) infrabouwbedrijven uit Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Duitsland, Nederland en Japan. Infrakit presenteert zich regelmatig op internationale vakbeurzen, congressen en in netwerken.’

Ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis

Infrakit zorgt met de applicatie voor innovatie binnen de infraketen: van opdrachtgever tot werkman. Internationaal gebruik van de applicatie zorgt op een natuurlijke manier voor kennisdeling. Jan van den Brandt: ‘Door internationaal gebruik van de softwareapplicatie, valt er steeds iets nieuws te leren. Nederland kan bijvoorbeeld qua wet- en regelgeving leren van Finland. Daar is het bij wet verplicht voor aannemers om bij een openbare aanbesteding tekeningen, schetsen etc. in 3D aan te leveren. De Nederlandse wet- en regelgeving staat vernieuwing soms in de weg. Natuurlijk is het zo dat aannemers in eerste instantie zullen moeten investeren om hun informatie aan te kunnen leveren in 3D. Op (vrij korte) termijn, betaalt deze investering zich dubbel en dwars terug.’ 

Naast het flexibel inspelen op vragen uit de markt, werkt Infrakit aan diverse volgende stappen: integratie met andere software applicaties en integraties met cloudsystemen van meer machines. Jan van den Brandt: ‘Efficiëntie is van groot belang om projecten goed en hoogwaardig te volbrengen. Geautomatiseerd uitwisselen van informatie wordt steeds belangrijker om de foutkansen nog verder te reduceren.’

Geïnteresseerd?
Kijk op www.infrakit.com/nl of neem contact op met: 
Jan van den Brandt
Directeur Infrakit Nederland
+31 655 73 55 00
jan@infrakit.com

Tekst: Bertineke Boon (onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede)