INNAX

INNAX: ‘Over 20 jaar is energie gratis’

Gebouwverduurzamer INNAX uit Veenendaal is een wereldverbeteraar op het gebied van energie. Hun missie is om gebouwen, woningen en de omgeving rondom gebouwen zo te verduurzamen dat deze zelfvoorzienend worden. INNAX kijkt naar de wensen van gebouweigenaren en de gebruikers van gebouwen. Men heeft als uitgangspunt om de kosten voor energie, onderhoud en de CO2 uitstoot van gebouwen te reduceren tot een minimum. Door deze totaalaanpak creëert INNAX een betere marktwaarde voor het vastgoed.

Waardecreatie

INNAX is in 1992 ontstaan door de samenvoeging van een aantal adviesbureaus. De samenbindende factor was de gedeelde interesse voor duurzaamheid. In de crisis die volgde na 9/11 bleek de gedeelde visie op duurzaamheid van levensbelang voor het bedrijf. Joost Straat, Manager Business Development bij INNAX legt uit: ‘Door de crisis stagneerde de bouw. Adviesbureaus die zich sec bezig hielden met adviseren, kwamen in zwaar weer terecht. Wij zijn gaan focussen op duurzaamheid en in staat geweest om hier een nieuwe dimensie aan toe te voegen. Duurzaamheid heeft het imago dat een product ook duurder is en dat je iets terug moet verdienen. Wanneer je iets kunt terugverdienen, is het ook mogelijk om dit vooraf te financieren. Zo konden en kunnen klanten, zonder extra kosten te maken, hun gebouw tóch laten verduurzamen. Als je kijkt naar wat de banken op dit moment aan rente uitkeren, is dat nihiel. De terugverdientijd van een gebouwverduurzamingsproject varieert van 5 tot 7 jaar en zorgt voor een rendement van 14 tot 20%!’ Door de crisis heen is het INNAX gelukt om uit te groeien van marktvolger naar toonaangevend.

Energie Big Bang

Gebouwen waarin wij wonen en werken, zorgen voor 35% tot 40% van de CO2-uitstoot. Nederland heeft zich in 2015 aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. Eén van de doelstellingen die voortvloeit uit het akkoord, is om alle gebouwen klimaatneutraal te maken vóór 2050. Joost Straat: ‘2050 lijkt ver weg, maar als we praktisch kijken, zullen we in Nederland per jaar 15.000 kantoren en 100.000 huurwoningen moeten verduurzamen. Om dat te realiseren is er een Big Bang nodig’. 

Joost Straat: ‘We richten ons op zakelijke klanten (B2B). Binnen onze klantenkring zie je hoe verschillend men naar het proces van verduurzaming kijkt. Woningcorporaties die met hun gebouwen een dienst verlenen, kijken anders dan gebouwgebruikers. Bij commercieel vastgoed zie je twee stromen één die naar winst op de korte termijn en één die naar winst op de langere termijn kijkt. De verschillende zienswijzen bepalen de snelheid van het verduurzamingsproces.’ INNAX heeft in 2017 het eerste BigBangEvent georganiseerd. Tijdens dit event werden woningcorporaties, gebouweigenaren en gebruikers uitgedaagd om hun energie-ambities uit te spreken en tot actie over te gaan. 

Ook de Gemeente Veenendaal  zet zich proactief in om te verduurzamen. Men wil als totale gemeente in 2035 energieneutraal zijn en richt zich daarmee op wonen, werken, vervoer en “de gemeente als voorbeeld”. Ondertussen is er een convenant tussen de Veense ondernemers en de gemeente getekend waarin de ondernemers dit onderschrijven en de stappen hiernaar hebben vastgelegd. INNAX juicht het initiatief van Gemeente Veenendaal toe en participeert in het proces om dit handen en voeten te geven. “Een geweldig voorbeeld waar iedereen wat kan leren!”, aldus Joost Straat.

Innovatief team INNAX

Dagelijks zetten de 180 medewerkers van INNAX zich in om de energie-ambities te realiseren. Binnen het bedrijf werkt men vanuit verschillende expertisegebieden met het motto: ‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!’. Medewerkers worden uitgedaagd om na te denken over vragen als: ‘Wat betekent duurzaamheid voor mij in de praktijk?’. Interessant is dat men bij INNAX verbinding weet te leggen tussen de intrinsieke motivatie van medewerkers en de projecten waaraan ze werken. 
Het verloop van een willekeurig innovatief project ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: van idee naar markt- of haalbaarheidsonderzoek, hierna volgt een functioneel ontwerp gevolgd door de realisatie van een bètaversie, een proefpilot, het finetunen en uiteindelijk de oplevering. In het gehele proces speelt ICT, met name data verzameling en verwerking, een grote rol. Business intelligence (BI) krijgt daarbij een grotere nadruk: “het combineren van verschillende data geeft vaak nieuwe strategische informatie”. INNAX is daarom ook lid van ICTValley.

Toonaangevende projecten

Twee voorbeelden van bijzondere verduurzamingsprojecten, die tot stand zijn gekomen door co-innovatie, zijn het energiepositieve gebouw van Alliander in Duiven en Wonderwoods in Utrecht (nu nog in de uitvoeringsfase). 

Voor de netwerkorganisatie Alliander heeft INNAX duurzame huisvesting gecreëerd op het bedrijventerrein in Duiven. Joost Straat: ‘Wij hebben daar zes bestaande gebouwen herontwikkeld waarbij 80 tot 85% van de materialen en grondstoffen die zijn gebruikt voor de renovatie, zijn ‘geoogst’ (hergebruikt) in andere gebouwen of projecten. Het gebouw is energiepositief.’ Het kantoor valt in de smaak bij de gebruikers. Het gebouw neemt de vierde plaats in op de lijst van meest populaire kantoorgebouwen ter wereld (Office Snapshots 2017). Bekijk hier het gebouw. 

Wonderwoods is een project in ontwikkeling in het centrum van Utrecht. Men werkt hier aan de realisatie van 200 appartementen die zijn ontworpen voor een mix aan gebruikers. Het 90 meter hoge gebouw van Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects wordt bedekt met verschillende planten, die overigens geleverd en aangebracht worden door de Koninklijke Ginkel Groep uit Veenendaal. De beplanting absorbeert 5,4 ton CO-2 en fijnstof en produceert 41, 4 ton zuurstof per jaar. De begroeiing vormt samen een verticaal bos en zorgt voor een ‘dempende’ werking. Het temperatuurverschil tussen binnen en buiten wordt verminderd. Hierdoor is minder airconditioning en energie nodig. 

Energierevolutie

Joost Straat: ‘Onze verwachting is dat onder invloed van de energietransitie de wereld er over twintig jaar heel anders uit zal zien. We zitten nu midden in de transitie. We moeten nu kosten maken om allerlei aanpassingen door te voeren. Zijn de aanpassingen achter de rug, dan is de energie gratis.’ 

INNAX maakt gebruik van social media om gebouweigenaren bewust te maken van de taak én de kans die zij hebben voor hun gebouw. Joost Straat: ‘Het gebouw van Alliander is voor ons een mooi voorbeeld van het denken in kansen. Oorspronkelijk was het gebouw bedoeld voor 1.200 mensen. Er werken nu 1.800 mensen die het in het gebouw prima naar hun zin hebben. Bij dit project zie je heel mooi dat als je je doelstellingen goed formuleert, je deze ook haalt. Wij helpen graag!’.

Benieuwd naar verduurzamingsmogelijkheden voor uw gebouw? 
Kijk dan op: www.INNAX.nl   
Of neem direct contact op met: 
Joost Straat
Manager Business Development
jstraat@INNAX.nl of 088-5533000

Joost behaalde in 1997 aan de Wageningen Universiteit de graad ‘master of science’  met als specialisatie meet- en regeltechniek.

In zijn privéleven speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Joost werkt aan de realisatie van een energiepositieve woning voor zijn gezin. Daarnaast zoekt hij actief naar verbindingen tussen scholen, gemeenten, kerkelijke gemeenschappen etc. om gezamenlijk te werken aan een duurzame toekomst. 

Tekst: Bertineke Boon (onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede)