Noldus

Innovatief in de wereld van gedragswetenschap

Noldus Information Technology uit Wageningen werkt met kennis en begrip van het wetenschappelijk domein aan software, hardware en praktische toepassingen op het gebied van gedragsanalyse bij mens en dier.

Sluipwespen en informatica

Het bedrijf Noldus Information Technology uit Wageningen is in 1989 opgericht. Lucas Noldus, algemeen directeur, werkte ruim achtentwintig jaar geleden bij de Wageningen Universiteit als promovendus aan een onderzoek naar het gedrag van sluipwespen. Om het meten en analyseren gemakkelijker te maken, ontwierp hij op eigen initiatief software (de voorloper van wat nu de ‘The Observer’ heet). De software trok de aandacht van andere onderzoekers.

Lucas Noldus: ‘Je moet je voorstellen dat het gebruik van de PC in die tijd in opmars was. Mijn aanstelling als  promovendus was eindig. Ik beschikte over een onderzoekstool waar andere onderzoekers interesse in hadden. Ik had de drang om ondernemer te worden, om zelf te beslissen over mijn toekomst. Die combinatie van factoren heeft geleid tot de oprichting van het bedrijf Noldus Information Technology. Inmiddels zijn we achtentwintig jaar verder. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf. We werken met een team van 160 mensen en bedienen op dit moment ruim 9.500 klanten.’

Cruciale rol voor wetenschappers

De producten en services van Noldus worden voornamelijk gebruikt door wetenschappers. Zij spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het bedrijf hecht waarde aan interdisciplinaire contacten en samenwerking met vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten. Lucas Nodus legt uit: ‘Intern leven er voldoende ideeën voor vernieuwingen, maar zonder klanten zijn deze ideeën niet levensvatbaar. We werken daarom samen met de klant. In het verleden werden ideeën uitgewerkt aan de hand van de watervalmethodiek. Het nadeel van deze methodiek is dat je in een relatief laat stadium feedback krijgt op je idee. We ontwikkelen nu aan de hand van Design Thinking, Lean Startup, Agile en Scrum-methodieken. Stakeholders denken in elke fase met ons mee en benoemen de knelpunten en kansen. Ideeën die aanslaan, bouwen we uit tot businesscases.’

Innovaties zelf ervaren

Binnen het bedrijf is Noldus InnovationWorks opgericht. Dit is een laboratorium waarin nieuwe technieken, materialen en prototypen worden getest. Het lab beschikt over een fulltime staf van tien mensen, aangevuld door een aantal PhD- en MSc-studenten. Innovatie beperkt zich echter niet tot het lab. Noldus: ‘We hebben een speciale database Noldus Ideas waarin alle medewerkers hun ideeën kwijt kunnen. Binnen onze organisatie heerst een open cultuur en deuren staan altijd open om tot innovatie te komen.’ 

Noldus InnovationWorks streeft ernaar om de tools die in ontwikkeling zijn, in een vroeg stadium beschikbaar te stellen voor partners. ‘Voor ons is dit een vorm van inbound marketing. Via onder andere social media voorzien wij partners van waardevolle content. Iedereen kan onze ontwikkelingen op de voet volgen. Daarnaast bieden we de kans om nieuwe tools op het gebied van Animal Behavior Research of Human Behavior Research gratis te proberen’, aldus Noldus.

Het belang van lokale netwerken

Noldus investeert actief in lokale, regionale en (inter-)nationale netwerken. Het bedrijf is lid van onder andere het Wagenings Ondernemers Contact, Ondernemersvereniging Business & Science Park Wageningen en Food Valley Society. Lucas Noldus is zelf voorzitter van de Stichting i3B. Zo’n 40 bedrijven en 10 kennisinstellingen die opereren op het gebied van ICT of de 3B’s (Brain, Body & Behavior) zijn participant van deze stichting. Daarnaast maakt Lucas Noldus deel uit van de Wageningen Ambassadors, een netwerk van prominente alumni die Wageningen Universiteit een warm hart toedragen.

Noldus Information Technology is een waardengedreven organisatie waar medewerkers werken vanuit de wens om bij te dragen aan een betere wereld. Men heeft de capaciteit om internationaal te opereren, maar het lokale belang wordt daarbij niet uit het oog verloren. Lucas Nodus: ‘We sponsoren bijvoorbeeld basketbalvereniging Pluto uit Wageningen met een video-observatiesysteem. Voor de vereniging een kans om gericht hun prestaties te verbeteren en wij ontvangen feedback vanuit een toepassingsgebied dat niet primair ons doel is.’

Trends en kansen

Lucas Noldus: ‘Onze branche zit midden in de transitie van lokale verwerking naar gegevensverwerking in de Cloud. Op dit moment werken we eraan om ons bedrijf en onze producten hier verder op aan te passen. Een andere trend die waarneembaar is, is de manier waarop klanten met licenties omgaan. Vroeger sloot men een ‘eeuwigdurende licentie’ af. Wij nemen een trend waar, waarbij er een verschuiving plaatsvindt naar het abonnementsmodel (afrekenen per jaar). Dit heeft te maken met het feit dat veel van onze klanten werken aan onderzoeksprojecten met een tijdelijke financiering.’

Om in te kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen is nieuwe kennis, bijvoorbeeld van cloudcomputing en databasetechnologie, nodig. Noldus ervaart de afwezigheid van technische informaticaopleidingen in de regio. Men probeert mensen aan te trekken van de universiteiten van Delft, Twente en Eindhoven, maar moet daarbij de concurrentie aangaan met bedrijven die rondom de universiteiten gevestigd zijn. Lucas Noldus: ‘Het zou mooi zijn als we van wat dichterbij jong talent aan zouden kunnen trekken. Een technische informatica-opleiding zou mooi aansluiten op de technologische kant van de WUR.’

Geïnteresseerd?
Ga dan naar: www.noldus.com of neem contact op met:
Lucas P.J.J. Noldus, Ph.D.
algemeen directeur
l.noldus@noldus.nl 
+31-317-473300 

Tekst: Bertineke Boon (Christelijke Hogeschool Ede)