SoilCares

Precisielandbouwtools verhogen de bodemopbrengst

SoilCares uit Wageningen ondersteunt boeren met precisielandbouwtools. De tools zijn gekoppeld aan een omvangrijke database. Hierdoor krijgen boeren wereldwijd toegang tot actuele, praktische informatie over hun bodemvruchtbaarheid. Met deze kennis kunnen boeren hun bodemopbrengsten verhogen.

Wereldvoedselvraagstuk

Naar schatting wordt de aarde bevolkt door 7,6 miljard mensen. Naar verwachting zal dit aantal uitgroeien tot 10 miljard in 2050. Dit grote aantal mensen zorgt voor een uitdaging; het optimaal benutten van het beperkte aardoppervlak voor landbouw. De toenemende vraag naar voedsel houdt Henri Hekman, oprichter van SoilCares, bezig. De voormalig grootaandeelhouder van hét laboratorium voor bodemonderzoek (BLGG-groep), besloot in 2013 zijn aandelen te verkopen aan Eurofins. Hij richtte hierna SoilCares op. Met SoilCares richt hij zich op betaalbare technologische innovaties die boeren kunnen gebruiken om hogere opbrengsten te genereren. SoilCares is inmiddels 1 van de services die wordt aangeboden onder AgroCares; naast analyses van bodemvruchtbaarheid kunnen dezelfde tools gebruikt worden voor analyses van vee- en kuilvoer.

Gebrek aan bodemkennis

Het is een bekend feit dat de voedingsstoffen in de grond bepalen wat je kunt verbouwen en wat niet. De groei van gewassen is voor 60 procent afhankelijk van de vruchtbaarheid van de bodem. Met de juiste adviezen is het mogelijk om de bodemopbrengst te verhogen. Om tot een goed bemestingsadvies te komen, is het noodzakelijk om grondmonsters te analyseren. 
De gebruikelijke manier is om de vruchtbaarheid te bepalen met een chemische analyse van een mengmonster. Op basis van grond die verzameld is over het hele veld, bepaalt men de gemiddelde waarden. Aan een mengmonster kleven twee nadelen: het is een gemiddeld advies voor bemesting én de kosten. Juist in ontwikkelingsgebieden zoals Oost-Europa, Azië en Afrika, waar men gemakkelijk de oogsten zou kunnen verbeteren door juiste bemesting, vormt de toegang tot de juiste technieken en het ontbreken van financiële middelen een probleem. SoilCares bedacht een oplossing, de SoilCares Scanner. Een handzaam apparaat waarmee het mogelijk is om goedkoop en snel bodemmetingen uit te voeren.

Grond, ICT en statistiek

Angelique van Helvoort, hoofd marketing en communicatie, geeft uitleg over de innovatieve scanner: ‘Om meer productie te creëren, is het belangrijk om snel en betrouwbar te meten wat er aan nutrienten in de bodem zit. Met de scanner kan dit. De Scanner werkt samen met een database, die wij opbouwen voor een gebied of land voordat de Scanner daar gebruikt kan worden. Het opbouwen van de database gaat als volgt: onze onderzoekers bepalen exact waar bodemmonsters genomen moeten worden, die vervolgens gestoken wordne en opgestuurd naar ons ‘Golden Standard Laboratorium’ in Wageningen. Daar worden deze monsters geanalyseerd met behulp van traditionale nat-chemische methoden maar ook met met de sensoren van de Scanner en ons Lab-in-a-Box. Met behulp van ingewikkelde berekeningen kan SoilCares een vergelijking maken van een scan die daarna in het veld wordt genomen en de data in de database. De gebruiker van de Scanenr merkt daar echter niets van; deze neemt met behulp van een eenvoudige app op zijn smartphone een scan en krijgt binnen 10 minuten een uitslag over de nutrienten in zijn bodem en eventueel een bemestingsadvies.’
‘De Soil Scanners maken het mogelijk om snel en goedkoop bodemmetingen te doen. Voor ontwikkelingslanden is het een alternatief voor een laboratoriumonderzoek en bemestingsadvies, wat op veel plaatsen simpelweg niet voorhanden is. Voor ontwikkelde landen maakt de Scanner maakt precisielandbouw mogelijk door variatie in het veld en gedurende het groeiseizoen te kunnen meten. De ene plek in het veld heeft nu eenmaal meer of andere voeding dan de andere plek.’

Verdienmodel

De Soil Scanner heeft de grootte van een boormachine en kan overal ter wereld gebruikt worden, waar de database is ontwikkeld (nu zo’n 25 landen). De data van de scans worden via een smartphone verzonden naar de database in Wageningen. Binnen een aantal seconden wordt er een analyse gemaakt. SoilCares verbindt aan de analyse direct een bemestingsadvies dat afgestemd is op de lokale beschikbaarheid van producten. 

De scanner is te koop tegen de kostprijs van ongeveer drieduizend euro. Naarmate er meer scanners worden afgenomen, zal deze prijs dalen. De kostprijs is voor boeren in ontwikkelingslanden een torenhoog bedrag. Angelique van Helvoort: ‘Ons ultieme doel is wereldwijd miljoenen boeren te bereiken. De Scanners worden daarom gekocht en gebruikt door tussenpersonen, mensen die bijvoorbeeld grondstoffen verkopen, en dit als een extra service aanbieden. Zij meten de grond en de boer betaalt aan de tussenpersoon, die op zijn beurt weer betaalt voor onze analyse en de bemestingsadviezen. Het verdienmodel voor ons zit in de (abonnementen voor) afname van de scans.’

Lab-in-a-box

Voor boeren of boerencoöperaties die meer financiële middelen tot hun beschikking hebben, heeft SoilCares een compact laboratorium ontwikkeld. Angelique van Helvoort: ‘Het lab-in-a-box bestaat uit verschillende instrumenten. Om bekendheid te creëren, hebben wij het product in de begintijd in een Jeep geplaatst en zijn er in Afrika mee op pad gegaan. Seeing is believing, zeker voor een nieuw product voor boeren die nog nooit hun grond hadden laten testen.’ 

Het lab-in-a-box is gemaakt om nauwkeuriger en uitgebreider metingen uit te kunnen voeren en kan daarmee een volledig laboratorium vervangen. Het vraagt van de gebruiker wat meer vaardigheden om grond te analyseren via een lab-in-a-box, dan via een Soil Scanner.. Angelique van Helvoort: ‘De kosten voor het pakket aan tools liggen aanzienlijk hoger. Een lab-in-a-box kost ongeveer honderdduizend euro. Wanneer dit bedrag in perspectief geplaatst wordt voor de kosten die gemaakt moeten worden bij het ontwikkelen van een chemisch laboratorium, ongeveer een miljoen, vallen de kosten weer mee.’

Kansen en belemmeringen

SoilCares werkt met partners aan het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden voor de Soil Scanner. Angelique van Helvoort: ‘Na het uitvoeren van een scan ontvangen boeren nu een bemestingsadvies. In het CROPMON project breiden we dit advies uit door onder andere aan te geven wanneer de bemesting het beste plaats kan vinden met behulp van lokale weerbeelden, hoe de gewassen zich na de bemesting ontwikkelen etc. We werken hiervoor samen met onder andere Cereal Growers Association, Coffee Management Services Ltd ,Equity Group, International Fertilizer Development Center, NEO BV en Weather Impact BV.’

Vestiging van SoilCares in Wageningen en regionale inbedding speelt een belangrijke rol. Angelique van Helvoort: ‘Netwerken zoals die van Stichting FoodValley helpen ons met creëren van wereldwijde ‘awareness’. Scope Design & Strategy uit Amersfoort was betrokken bij het design van de Soil Scanner. (Het ontwerp heeft overigens tot de prestigieuze ‘Reddot Award, best of the best 2017’ geleid.) De assemblage van de scanners wordt uitgevoerd door het bedrijf CIMAR in Veenendaal en zo zijn er meer bedrijven waarmee we, met het oog op het snel schakelen, samen werken.’

Het doel van SoilCares is om de voedselproductie te verhogen door oplossingen te ontwikkelen die boeren over de hele wereld kunnen gebruiken om de optimale bodemomstandigheden te creëren. Voor de introductie van de innovatieve Soil Scanner en het lab-in-a-box heeft men gekozen voor Afrika. 

Angelique van Helvoort: ‘Een heel innovatief product op de markt zetten in een ontwikkelingsgebied vraagt lef. Voor veel investeerders was dit in het begin een brug te ver. Dat maakt dat je heel bewust moet kijken naar de financiering van projecten.’ Inmiddels zijn de producten zich aan het bewijzen en neemt de interesse voor cofinanciering toe. 

Omdat men bij SoilCares van mening is dat innovatieve technologie alleen niet genoeg is om verbeteringen te brengen in ontwikkelingslanden, heeft men naast het commerciële bedrijf, de ‘SoilCares Foundation’ opgericht om samen te werken aan het wereldvoedselvraagstuk. 

Geïnteresseerd? 
Ga dan naar: www.soilcares.com/nl/ of neem contact op met:
Angelique van Helvoort
Hoofd Marketing & Communicatie
+31 (0)627463265
angelique.vanhelvoort@soilcares.com  

Wist u dat SoilCares ook een Scoutbox heeft ontwikkeld voor de detectie & identificatie van insecten? Zie http://www.soilcares.com/nl/soilcares-services/  

Tekst: Bertineke Boon (onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede)