Regio Foodvalley human capital vacatures

Matchingsplatform

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

0%

Voortgang:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

 1. Naar verwachting
 2. Heeft aandacht nodig
 3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Werkgevers en werknemers met elkaar verbinden

Over dit project

Door Corona zullen veel ondernemers gedwongen zijn mensen te ontslaan. Andere ondernemers zijn juist hard op zoek naar nieuw personeel. Op dit platform worden daarom werkzoekenden en vacatures gematcht. Als werkgever kom je direct in contact met kandidaten, zonder tussenkomst van gemeenten en/of UWV. Voor werknemers uit hard getroffen branches kan omscholing uitkomst bieden om aan het werk te blijven. Ook daarvoor biedt dit platform kansen, met toegang tot bijeenkomsten, trainingen en opleidingen.

Het platform heeft als doel om:

 • Inwoners in Regio Foodvalley aan het werk te houden, ook in crisistijden;
 • Medewerkers de kans geven mee te doen en hun talent te ontwikkelen en te laten zien;
 • Zelfregie van inwoners te versterken;
 • Medewerkers en werkgevers direct te verbinden met elkaar;
 • Samenwerking in de regio en in de keten aan te jagen.

Planning

Oktober 2020: Ontwikkeling van het platform;

Juni 2020: Lancering van het platform richting (groepen) werknemers, groepen werkgevers;

September 2020: Opleidingsvouchers aanbieden via het platform;

Oktober 2021: Doorontwikkeling van het platform en analyse van de data uit het platform voor betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Partners

Overheid (provincies, UWV en gemeenten), werkgevers, werknemers, onderwijs

Contact