Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley

Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley

Categorieën

  • Vervoer

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer.

Over dit project

De regio wil stimuleren dat meer werknemers kiezen voor duurzaam vervoer. Goed voor het milieu én voor de bereikbaarheid in de regio.

Een goede bereikbaarheid vraagt om investeringen in openbaar vervoer en infrastructuur, maar ook om inspanningen van werkgevers en werknemers om de spits te mijden en/of gebruik te maken van alternatieve vervoersmiddelen.

Daarom hebben Provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van hun werknemers over anders dan met de auto reizen, minder vaak en buiten de spits. En zeggen ze toe om ervaringen en plannen te delen om van elkaar te kunnen leren.

Planning

Om de convenantpartners te faciliteren in het uitvoeren van hun plannen en om het convenant verder uit te breiden is een mobiliteitsmakelaar Regio Foodvalley aangesteld. De mobiliteitsmakelaar in voor een jaar aangesteld, met mogelijkheid tot verlenging. Het convenant blijft doorlopen.

Partners

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven Kennisas Ede-Wageningen, provincie Gelderland, zuidelijke regiogemeenten

Meedoen?

Heeft u vragen over duurzame mobiliteit? Wilt u hiermee ook aan de slag binnen uw bedrijf? Neem gerust contact op met Tako de Jong, mobiliteitsmakelaar Regio Foodvalley.

naar slimopwegregiofoodvalley.nl

 

Meer projecten bekijken?