Luchtfoto van E-Stairs Barneveld

Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2019

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Inzicht op de uitgifte van de kavels op bedrijventerreinen in de regio in 2019

Over dit project

De ‘Monitor Bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2019’ is gemaakt om onze partners inzicht te geven in de recente uitgifte van kavels op bedrijventerreinen. Deze informatie is belangrijk om een goed gemeentelijk en regionaal bedrijventerreinenbeleid te maken, gericht op voldoende toekomstbestendige bedrijventerreinen in Regio Foodvalley.

Het is belangrijk dat bedrijventerreinen zo zijn ingericht dat bedrijven er goed kunnen ondernemen en dat ze bijdragen aan de ontwikkeling en transitie van de economie. Bedrijventerreinen spelen ook een belangrijke rol bij energietransitie, klimaatadaptatie, veiligheid en biodiversiteit.

De bedrijventerreinen in de regio zijn in 2019 toekomstbestendiger geworden. Ondernemers hebben geïnvesteerd in onder andere zonnepanelen, warmtepompen en klimaatbestendige buitenruimten, uit zichzelf en met steun van de gemeenten.

Planning

De monitor bedrijventerreinen over 2019 is afgerond. Naar verwachting wordt in het 3de kwartaal van 2021 de monitor bedrijventerreinen over 2020 gepresenteerd.

Partners

Acht gemeenten Regio Foodvalley

Meer informatie

De monitor kunt u downloaden via deze link 'Monitor bedrijventerreinen Regio Foodvalley 2019' (pdf, 1.80 MB).

Contact