Onderzoek CHE: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Onderzoek CHE: aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Categorieën

  • Kennis en vakmanschap

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

Evaluatie

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Onderzoek: sluit het onderwijs in de regio voldoende aan bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt in 2020-2022?

Over dit project

De wereld verandert, waardoor er continu nieuwe banen ontstaan. Dit vraagt van het onderwijs om hierin mee te veranderen. Sluiten de huidige opleidingen van de mbo- en hbo-instellingen in de regio aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt? Dat onderzoekt de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

In het onderzoek wordt beschreven op welke punten het reguliere onderwijs aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarnaast worden voor geconstateerde mismatches mogelijke oplossingen aangedragen, die aansluiten bij bestaande regionale initiatieven.

Het doel van het onderzoek is op de korte termijn om het bedrijfsleven snel aan gekwalificeerde medewerkers te helpen. Op de middellange / lange termijn is het om te zorgen voor actuele, aantrekkelijke en doorlopende leerlijnen, onderwijs met een ‘regionale kleur’ en mogelijkheden rondom ‘een leven lang ontwikkelen’. Dit om jongeren, werkenden en werkzoekenden uitzicht te bieden op een baan en in breder perspectief de brede welvaart van de regio te borgen.

Resultaten onderzoek

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • De snel veranderende arbeidsmarkt in Regio Foodvalley vraagt om wendbaarheid van het onderwijs in de regio.
  • Werkgevers vragen in toenemende mate om professionals met een interdisciplinaire scope. Het onderwijs is nu monosectoraal georiënteerd.
  • De doorstroom van mbo naar hbo en de aansluiting van mbo en ho op de arbeidsmarkt kunnen beter.

Benieuwd naar alle resultaten? Download het volledige rapport.

Download het rapport (pdf, 8 MB)

 

Planning

Het onderzoek is gestart in oktober 2019. Het rapport is op 3 augustus 2020 opgeleverd.

Partners

COG, FOV Regio Foodvalley

Contact