Proeftuin Voedselverspilling

Proeftuin Voedselverspilling

Categorieën

  • Voedsel

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

100%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Regio Foodvalley wordt dé nationale proeftuin voor minder voedselverspilling.

Over dit project

Nederlandse bewoners gooien ieder jaar voor zo’n € 1,7 miljard aan voedsel weg. Daar gaan we wat aan doen. 

Bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen in Regio Foodvalley slaan de handen ineen om minder voedsel te verliezen en meer waarde te creëren. De Proeftuin richt zich op 3 doelgroepen:
•    Ondernemers / ketenpartijen;
•    Inwoners;
•    Onderwijs.

Binnen deze drie lijnen wordt van alles gedaan om bedrijven en consumenten te helpen om minder voedsel te verspillen. Voor bedrijven en ketenpartijen vormt de werkplaats Voedselverspilling een belangrijke schakel. Hier worden projecten ontwikkeld en kennis gedeeld.

Op alle onderwijsniveaus van basisschool tot WO kunnen leerlingen meedoen aan lespakketten, onderzoeksopdrachten of challenges. Campagnes van het Voedingscentrum (o.a. Verspillingsvrije week) stimuleren inwoners om voedselverspilling tegen te gaan. De verschillende experimenten en activeiten worden vertaald naar handvatten voor gemeenten en regio’s in Nederland. 

De proeftuin voorziet in de behoefte aan een centrale regio in Nederland waarin experimenten, campagnes en interventies uitgeprobeerd kunnen worden en de lijn naar gemeenten kort is.

Planning

De proeftuin is van start gegaan in oktober 2019 en loopt tot het einde van 2020. De mogelijkheid tot verlenging wordt onderzocht. 

Partners

Stichting Samen tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum, WUR, gemeenten, Living Lab Regio Foodvalley Circulair, VNG, ministerie LNV, Jong Leren Eten, Wageningen Youth Academy, Greendish, RIVM, ACV, Ziekenhuis Geldserse Vallei.

Meedoen

Wilt u als ondernemer ook voedselverspilling tegengaan binnen uw bedrijf? Meer informatie en meedoen kan via de website van Regio Foodvalley Circulair. 

Naar regiofoodvalleycirculair.nl

 

Meer projecten bekijken?