Programma Economie

Het programma Economie is voor de regionale afstemming van de programmering en segmentering van:

  • Bedrijventerreinen;
  • Kantoorlocaties;
  • Perifere en grootschalige detailhandel.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’;
  • duurzaam ruimtegebruik;
  • revitalisatie en herstructurering;
  • goede bereikbaarheid van winkels en bedrijven;
  • de positie van de binnenstad staat bij detailhandel centraal;
  • perifere detailhandel uitsluitend op een beperkt aantal (aangewezen) plekken;
  • bij detailhandel hebben we aandacht voor branchevreemde verkoop en online shoppen.