Programma Economie

Het programma Economie is voor regionale afstemming omtrent programmering en segmentering van:

  • Bedrijventerreinen,
  • Kantoorlocaties
  • Perifere en grootschalige detailhandel

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’’
  • duurzaam ruimtegebruik
  • revitalisatie en herstructurering
  • winkels en bedrijven goed bereikbaar
  • bij detailhandel staat positie van de binnenstad centraal
  • perifere detailhandel op beperkt aantal (aangewezen) plekken
  • bij detailhandel aandacht voor branchevreemd en internetwinkelen