Programma Mobiliteit

Het programma Mobiliteit heeft als doel de bereikbaarheid van Regio Foodvalley te optimaliseren. We doen dit op een slimme, duurzame en gezonde manier. Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio. Mobiliteitsmanagement leidt tot meer gebruik van duurzame en gezondere modaliteiten en bovendien dragen innovatie en slimme mobiliteit bij aan de aanpak verkeersdrukte en veiligere wegen.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • de aanpak van de knelpunten Rijnbrug, A1/A30 en knooppunt Hoevelaken;
  • een goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk;
  • betere overstapmogelijkheden tussen fiets, OV en auto;
  • verbetering van het netwerk van fietsroutes.

Mobiliteitsconvenant

Op 30 september 2019 hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers. Doel is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Bekijk het mobiliteitsconvenant (pdf, 1,87 MB) Regio Foodvalley.

Bereikbaarheidsagenda

In de ‘Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022; slim, duurzaam en gezond’ zijn de ambities en opgaven voor de samenwerking op mobiliteit opgenomen. De nieuwe Bereikbaarheidsagenda laat zien dat het werken aan oplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan. De regio speelt in op trends en regionale kansen voor slimme en duurzame mobiliteit.

Bekijk hier de Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 (pdf, 3,74 MB).

Project Snuffelfiets

Voor een periode van één jaar gaan inwoners van de regiogemeenten data verzamelen terwijl ze fietsen. In samenwerking met de provincies Utrecht en Gelderland gaat men fijnstofconcentraties in beeld brengen, inzicht krijgen in het gebruik van fietsroutes in de regio en hitte-eilanden in kaart brengen. Daarnaast brengen de Snuffelfietsers de luchtkwaliteit op fietsroutes in kaart en vergroten zij de  kennis over het gebruik van sensoren op fietsen. De verzamelde gegevens helpen bijvoorbeeld bij de verbetering van de fiets-infrastructuur in Veenendaal of bij de ontwikkeling van meer groene fietsroutes.

Op woensdag 30 oktober was de kick-off bijeenkomst. Bekijk hier de video.