Programma Mobiliteit

Het programma Mobiliteit heeft als doel de bereikbaarheid van Regio Foodvalley te optimaliseren. We doen dit op een slimme, duurzame en gezonde manier. Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio. Mobiliteitsmanagement leidt tot meer gebruik van duurzame en gezondere modaliteiten en bovendien dragen innovatie en slimme mobiliteit bij aan de aanpak verkeersdrukte en veiligere wegen.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • de aanpak van de knelpunten Rijnbrug, A1/A30 en knooppunt Hoevelaken;
  • een goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk;
  • betere overstapmogelijkheden tussen fiets, OV en auto;
  • verbetering van het netwerk van fietsroutes.

Mobiliteitsconvenant

Op 30 september 2019 hebben provincie Gelderland, Regio Foodvalley en diverse werkgevers het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley ondertekend. In dit convenant leggen grote en kleine werkgevers uit de regio afspraken vast over het stimuleren van duurzame mobiliteit van hun werknemers. Doel is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid in de regio.

Bekijk het mobiliteitsconvenant (1.9 MB) Regio Foodvalley.