Programma Mobiliteit

Het programma Mobiliteit is om de bereikbaarheid van Regio Foodvalley optimaliseren. We doen dit op een slimme, duurzame en gezonde manier. Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • Aanpak van de knelpunten Rijnbrug, A1/A30 en knooppunt Hoevelaken
  • Goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk
  • Betere overstapmogelijkheden tussen fiets- OV- auto
  • Verbeteren netwerk van fietsroutes
  • Mobiliteitsmanagement leidt tot meer gebruik van duurzame en gezondere modaliteiten
  • Innovatie en slimme mobiliteit draagt bij aan aanpak verkeersdrukte en veiligere wegen