Programma Mobiliteit

Het programma Mobiliteit heeft als doel de bereikbaarheid van Regio Foodvalley te optimaliseren. We doen dit op een slimme, duurzame en gezonde manier. Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere economische groei van onze regio. Mobiliteitsmanagement leidt tot meer gebruik van duurzame en gezondere modaliteiten en bovendien dragen innovatie en slimme mobiliteit bij aan de aanpak verkeersdrukte en veiligere wegen.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • de aanpak van de knelpunten Rijnbrug, A1/A30 en knooppunt Hoevelaken;
  • een goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk;
  • betere overstapmogelijkheden tussen fiets, OV en auto;
  • verbetering van het netwerk van fietsroutes.