Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling werken we aan een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de agrarische sector in Regio Foodvalley. De kwaliteit van het buitengebied versterken.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • verbetering van de luchtkwaliteit (Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij);
  • uitwerking van het Manifest van Salentein dat agrarisch ondernemerschap bevordert  door ondernemersbegeleiding, praktijkschool & kennisuitwisseling;
  • aanpak van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) gericht op het ontwikkelen van nieuwe mechanismen, innovatie en kennisontwikkeling & gezamenlijk beleid;
  • bloedluisonderzoek; deelname aan praktijkonderzoek naar preventie, monitoring & bestrijding;
  • ruimte voor bedrijven én een mooier buitengebied (download de Menukaart (pdf, 9,01 MB))
  • beleid dat inspeelt op de actualiteit zoals provinciaal omgevingsvisies, de fipronilcrisis en sanering van de varkenshouderij.
  • Functieveranderingsbeleid (vastgesteld in 2016). Dit rapport kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@regiofoodvalley.nl