Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Met het programma Ruimtelijke Ontwikkeling willen wij een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de agrarische sector in Regio Foodvalley. De kwaliteit van het buitengebied versterken.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • Aanpak luchtkwaliteit (Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij): voor verbetering van de luchtkwaliteit door het toepassen van geteste stalsystemen en het doorontwikkelen van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij. Bezoek de website van Praktijkcentrum Emissiereductie.
  • Uitwerking van het Manifest van Salentein: bevorderen agrarisch ondernemerschap o.a. door ondernemersbegeleiding, praktijkschool & kennisuitwisseling. Meer informatie over agrarische ondernemers begeleiding is na te lezen via deze link.
  • Aanpak vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) Gericht op ontwikkelen van nieuwe mechanismen, innovatie en kennisontwikkeling & gezamenlijk beleid
  • Bloedluisonderzoek: deelname aan praktijkonderzoek naar preventie, monitoring & bestrijding
  • Ruimte voor bedrijven én een mooier buitengebied: aan de slag met de Menukaart (download hier de Menukaart (9 MB))
  • Inspelen op actualiteit: provinciaal omgevingsvisies, fipronilcrisis, sanering varkenshouderij
  • Functieveranderingsbeleid (vastgesteld in 2016). Dit rapport kunt u opvragen door een mail te sturen naar