Programma Werkgelegenheid

Het doel van het programma Werkgelegenheid is een optimaal functionerende arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers in Regio Foodvalley.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • borging van toptalent voor werkgevers;
  • optimale aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt;
  • actieve inclusie op de arbeidsmarkt;
  • maximale arbeidsparticipatie.
Meer over werkgelegenheid