Programma Werkgelegenheid

Een optimaal functionerende arbeidsmarkt voor zowel voor werkgevers als werknemers in Regio Foodvalley is het doel van programma Werkgelegenheid.

Om dit te bereiken werken wij samen aan:

  • borgen toptalent voor werkgevers
  • optimale aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • actieve inclusie op de arbeidsmarkt
  • maximale arbeidsparticipatie
Meer over werkgelegenheid