Programma Wonen

De Foodvalley is een prachtige regio om in te wonen. Het is een regio met een relatief sterke woningmarkt die de afgelopen jaren sterk is veranderd. Woningcorporaties, overheden, marktpartijen en woonconsumenten zoeken naar hun rol in deze veranderende wereld. Met elkaar stellen zij een regionale woonagenda op met de thema's betaalbaarheid, wonen, welzijn en zorg, duurzaamheid en kwaliteit.

Hoe zorgen we er samen voor dat we ook de komende jaren prettig en betaalbaar blijven wonen in de Regio Foodvalley? Download het Uitvoeringsplan 2018-2021 Regionale Woonagenda 2.0 (pdf, 884 KB).

De regio werkt nauw samen met de stichting Vastgoedmonitor Regio Foodvalley, een collectief van overheden, corporaties en marktpartijen. Zij maken jaarlijks een vastgoedmonitor. Download de Vastgoedmonitor Foodvalley 2018 (pdf, 29 MB).

Meer over Stichting Vastgoedmonitor