Nieuwsbrief

Nieuwsbrief: Regio Deal Foodvalley

De digitale nieuwsbrief Regio Deal Foodvalley verschijnt maandelijks en gaat naar directeuren, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraden, ondernemers en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programma’s van Regio Deal Foodvalley. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mail naar .

Download hier Nieuwsbrief nr. 1