Nieuwsbrief: Regio Deal Foodvalley

De digitale nieuwsbrief Regio Deal Foodvalley verschijnt maandelijks en gaat naar directeuren, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraden, ondernemers en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programma’s van Regio Deal Foodvalley. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mail naar .

Download Nieuwsbrief nr. 1
Download Nieuwsbrief nr. 2
Download Nieuwsbrief nr. 3
Download Nieuwsbrief nr. 4

Voorwoord Gert-Jan Kats: Regio Deal voor Regio Foodvalley nadert de afrondende fase

’Regio Deal laat dierbare verbindingen groeien in onze prachtige regio’

Deze zomer is het zover: de ondertekening van de Regio Deal Foodvalley. Hoe ver zijn de zeven regiopartners en het Rijk met de voorbereidingen? Gert-Jan Kats, burgemeester van Veenendaal houdt vinger aan de pols en typeert de actuele stand van zaken.

Ruimte geven, buiten de kaders denken, nieuwe verbindingen aangaan met andere netwerken, afstemmen en bijstellen. Het gebeurde allemaal de afgelopen maanden om de Regio Deal voor Regio Foodvalley te kunnen maken. Onder hoge druk. Want we willen snel zichtbare resultaten, terwijl we wel onderwerpen te pakken hebben die langere termijninvesteringen vragen van het Rijk en de regiopartners.

Verbindingen en transities lopen langs drie lijnen: Versnellen transitie primaire sector en voedselproductieketen, Gezonde voeding van prille start tot oude dag en Foodvalley als kennis- en innovatie ecosysteem  voor nieuwe, gezonde en duurzame voeding.
Bij de conferentie van 18 april jongsleden kwam alles samen. Ik ontmoette daar veel collega-bestuurders uit de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland. Ook waren er goede ontmoetingen met ondernemers, onderzoekers en vertegenwoordigers van alle partijen, waaronder ook de kennisinstellingen en het Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De grote bereidheid bij ondernemers om als collectief in te stappen in projecten gelieerd aan de  Regio Deal Foodvalley trof me. Men kwam informatie halen en zeker ook brengen. Eenzelfde betrokkenheid laten de overheden en de onderzoekers zien. De nieuwe samenwerking is zeker geen gedwongen liefde, er groeien kostbare en duurzame verbindingen in onze regio.
Het is uniek hoe alles nu naar elkaar toe groeit. Wat we van nature in het DNA hebben, vindt nu een nieuw ritme: die focus op food en gezondheid en dat verantwoordelijkheidsbesef om ermee van waarde te zijn voor de wereld. Met vertaalbare concepten en innovaties zoals het World Food Centre, Agrifood 2030, volledig circulaire agrifoodbedrijven en eiwittransitie. Dat de Regio Deal bijdraagt aan duurzame welvaart is voor mij overduidelijk. Ik verwacht dat we snel resultaten gaan zien.

Gert-Jan Kats
Burgemeester van Veenendaal

In deze digitale nieuwsbrief leest u maandelijks alles over de Regio Deal voor Regio Foodvalley. Zodat u kunt aanhaken. Samen met alle andere directeuren, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraden, ondernemers en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programma’s van Regio Deal voor Regio Foodvalley. Maar er gebeurt meer.

In partnerschap met het Rijk versnellen we de transitie naar gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Regio Foodvalley wordt het episch centrum van voedselinnovatie en kennis.

Heeft u suggesties voor ons? Wilt u partner worden? Neem dan contact op met