Nieuwsbrief: Regio Deal Foodvalley

De digitale nieuwsbrief Regio Deal Foodvalley verschijnt maandelijks en gaat naar directeuren, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraden, ondernemers en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programma’s van Regio Deal Foodvalley. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, stuur dan een mail naar .

Download Nieuwsbrief nr. 1
Download Nieuwsbrief nr. 2
Download Nieuwsbrief nr. 3

Voorwoord Maarten Kool: Regio Deal Foodvalley gaat nieuwe fase in

Deze zomer is het zover: ondertekening van de Regio Deal Foodvalley. Hoe ver zijn de zeven regiopartners en het Rijk met de voorbereidingen? Programmamanager Maarten Kool houdt vinger aan de pols en typeert de actuele stand van zaken.

Schrijven, afstemmen, bijstellen, schrijven, weer afstemmen en aanhaken. Dat is wat er nu gebeurt: de fase van echt de deal in elkaar zetten. Met de conferentie van 18 april in het vooruitzicht is dit een fase van veel reuring. Na de abstracte ideeën en ambities is dit de tijd van concreet maken en tegelijkertijd nóg meer mensen nóg beeldender vertellen wat de Regio Deal voor Regio Foodvalley behelst en hoe overheid, onderzoekers en ondernemers daaraan kunnen bijdragen. Betekenisvol en zo snel mogelijk zichtbaar.
Om concreet te kúnnen worden, hebben alle partijen een groter deel van hun achterban, hun netwerken èn elkaars netwerken nodig. Dus dit is een fase waarin alles beweegt en tegelijkertijd op scherp staat. In de positieve zin. Het is onbeschrijfelijk spannend.
Ik zie dat partijen zich nog meer in elkaar herkennen. Het commitment wordt intenser. Er ontstaat verdieping en dat zal enorme versnelling geven. Daarvan ben ik overtuigd. Voedsel en gezondheid vormen samen de verbinding die nodig is voor een complexe integrale transitie die een uniek en compleet nieuw samenwerkingsverband vereist. Je hoort het in alle interviews en aan alle overlegtafels terug. De gezonde spanning hangt in de lucht. Bijna zijn we zover. En gelijktijdig beginnen we dan pas.

Verbindingen en transities lopen langs drie lijnen: Versnellen transitie primaire sector en voedselproductieketen, Gezonde voeding van prille start tot oude dag en Foodvalley als kennis- en innovatie ecosysteem  voor nieuwe, gezonde en duurzame voeding.

Maarten Kool
Programmamanager

In deze digitale nieuwsbrief leest u maandelijks alles over de Regio Deal voor Regio Foodvalley. Zodat u kunt aanhaken. Samen met alle andere directeuren, bestuurders, ambtenaren, gemeenteraden, ondernemers en experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programma’s van Regio Deal voor Regio Foodvalley. Maar er gebeurt meer.

In partnerschap met het Rijk versnellen we de transitie naar gezond en duurzaam voedsel voor iedereen. Regio Foodvalley wordt het episch centrum van voedselinnovatie en kennis.

Heeft u suggesties voor ons? Wilt u partner worden? Neem dan contact op met