Partners werken samen aan Regio Deal Foodvalley

Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van voedsel voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst. In de Regio Deal Foodvalley werken zeven partners samen: provincie Gelderland, provincie Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW Midden en Regio Foodvalley.