Regio Deal Foodvalley

Wat levert de Regio Deal op?

Betere productietechnieken boeren

Dit heeft een positief effect op mens en dier én op de portemonnee van de agrariër.

Versnelling eiwittransitie

Regionale andere eiwitbronnen, zoals insecten en algen, worden toegepast als veevoer. Effecten hiervan op luchtkwaliteit en diergezondheid worden gemeten. Voor menselijke consumptie draagt eiwitrijke voeding in de gezondheidszorg bij aan vermindering van voeding bij ouderen.

Betere luchtkwaliteit

Door het experimenteren bij agrarische bedrijven zorgen we ervoor dat de luchtkwaliteit (en daarmee de leefomgeving) aanzienlijk verbeterd.

Gezonde en duurzame voedselomgeving

Door kennis te koppelen aan de praktijk en vooral door te doen, richten we ons op de opgave om een gezonde voedselomgeving voor iedereen te realiseren. Een omgeving waar de gezonde en duurzame keuze voor iedereen gemakkelijk vindbaar en toegankelijk is.

Voeding op maat voor kwetsbare doelgroepen

Door ons te richten op verbeterde informatie en richtlijnen voor zowel patiënten als (zorg)professionals zorgen we voor voeding op maat voor kwetsbare doelgroepen, in zorg en preventie.

Zichtbaarheid regio

Regio FoodValley wordt beter zichtbaar door een impuls te geven aan onze regionale iconen. Denk hierbij aan het Poultry Expertise Centrum, Alliantie Voeding in de Zorg, ICT Campus Foodvalley, de FoodAcademy en het World Food Center.

 

Lees verder over de thema's