Regio Foodvalley werkplekken beleid

Regionaal Programma Werklocatie (RPW)

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

75%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Heeft aandacht nodig

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Toekomstbestendige bedrijventerreinen (werklocaties) die meekunnen én waarde toevoegen in de ‘Next Economy’

Over dit project

Regio Foodvalley is één van de meest innovatieve regio’s binnen Nederland en een Europese topregio op het gebied van agrofood. Bovendien staat de regio voor mooi wonen met volop aandacht voor de natuur. Deze mooie positie willen we vasthouden. Daarvoor zijn toekomstbestendige bedrijventerreinen (werklocaties) die meekunnen én waarde toevoegen in de ‘Next Economy’ essentieel.

We willen ruimte blijven bieden voor groei van het bedrijfsleven, maar vooral ook de kwaliteit en vitaliteit van werklocaties hoog houden. Nieuw en bestaand. Dit vraagt om ruimte, kwantitatief (wie ontwikkelt hoeveel en waar?) maar zeker ook kwalitatief (voor wie wordt ontwikkeld en hoe vullen we dit goed in?).

Veranderende vraag

Het bedrijfsleven heeft te maken met verschillende trends die enorme impact hebben op de bedrijfsvoering en de vereiste kwaliteit van werklocaties. Denk aan een circulaire economie, energietransitie, robotisering en digitalisering. Hiermee verandert ook de vraag naar de hoeveelheid en het soort ruimte.

Het RPW

In het RPW maken de regiogemeenten met elkaar (en met de provincie Gelderland en Utrecht) bindende afspraken over de te ontwikkelen bedrijventerreinen. Het doel van het RPW is om voldoende aanbod met goede kwaliteit van bedrijventerreinen te hebben en te realiseren in de regio. Maar ook met voldoende flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op de vraag van bedrijven.

Planning

  • Kick-off april 2020
  • Uitwerking visie en uitvoeringsprogramma 2020 -2021
  • Bestuurlijke Besluitvorming december 2021 – Juni 2022

Partners

Vertegenwoordiging bedrijfsleven (via consultatie), acht gemeenten Regio Foodvalley, provincie Gelderland en Provincie Utrecht

Meer informatie

Download het concept RPW Regio Foodvalley 2021 (pdf, 1.46 MB) en de concept visie Werklocaties Regio Foodvalley. (pdf, 3.02 MB) 

Download de terugkoppeling ondernemersavonden Regionaal programma Werklocaties Regio Foodvalley (pdf, 218 KB) van 26 januari en 3 februari 2022.

Bekijk de presentatie van het Regionaal Programma Werklocaties via de onderstaande link.

Bekijk de video
Bedrijventerrein BT A12 ligt in de oksel van de A12 en A30

 

Voor meer informatie over het RPW kunt u contact opnemen met één van de onderstaande contactpersonen.