Regionale stimulering van woningbouw

Regionale stimulering van woningbouw

Categorieën

  • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

25%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Samen met de regiogemeenten verkennen wij de kansen om extra woningen te bouwen om de druk vanuit de woningmarkt op te vangen.

Over dit project

De woningmarkt in de regio staat onder druk, onder andere door de instroom van huishoudens vanuit de Randstad. Met dit project verkennen wij de mogelijkheden om regionaal extra woningen te bouwen om zo de druk vanuit de woningmarkt op te vangen. Ook wordt gekeken naar flexibele woonlocaties voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Wij maken daarbij gebruik van de regionale Vastgoedmonitor 2.0 en planmonitor. Daarnaast maken we afspraken over woningbouw met de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk.

Om de woningbouw te versnellen en het aantal betaalbare woningen te vergroten werven wij ook externe financiële middelen. Gemeentes dienen zelf aanvragen in voor subsidies voor woningbouw bij het Rijk. Maar overleggen ook samen welke subsidieregelingen we kunnen benutten bij de Provincie en het Rijk. 

Ook is pas gestart met de voorbereiding van een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie met de regio Arnhem-Nijmegen. De regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley willen gezamenlijk als ‘Groene Metropoolregio’ komen tot een verstedelijkingsakkoord met het Rijk en provincies. Binnen Regio Foodvalley werken de gemeenten Barneveld en Nijkerk mee aan de verstedelijkingstrategie voor de regio Amersfoort. Binnen de verstedelijkingstrategieën moeten voor de (middel)lange termijn nieuwe woonlocaties worden gevonden.

Partners

Regiogemeenten, provincie Gelderland, provincie Utrecht en het Rijk

Planning

Uitvoering: 2020-2040

Meer informatie:

Uitvoeringsplan voor Regionale Woonagenda 2.0 (pdf, 884 KB)

Of kijk op de website van Stichting Vastgoedmonitor:

Naar vastgoedmonitorfoodvalley.nl