Regionale stimulering van woningbouw

Regionale stimulering van woningbouw

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

25%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Naar verwachting

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Heeft aandacht nodig

Samen met de regiogemeenten verkennen wij de kansen om extra woningen te bouwen om de druk vanuit de woningmarkt op te vangen.

Over dit project

De woningmarkt in de regio staat onder druk, onder andere door de instroom van huishoudens vanuit de Randstad. Met dit project verkennen wij de mogelijkheden om regionaal extra woningen te bouwen om zo de druk vanuit de woningmarkt op te vangen. Wij kijken ook naar mogelijke toekomstige woningbouwplannen die nu nog niet in de planmonitor staan. Het doel is om te werken aan nieuwe woningbouwplannen in de regiogemeenten voor middellange en lange termijn. Wij maken daarbij gebruik van de regionale Vastgoedmonitor 2.0 en planmonitor. Daarnaast worden afspraken gemaakt op gebied van woningbouw met de provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk. Om de woningbouw te versnellen en het aantal betaalbare woningen te vergroten werven wij ook externe financiële middelen.

Ook is pas gestart met de voorbereiding van een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie met de regio Arnhem-Nijmegen.. De regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley willen gezamenlijk als ‘Groene Metropoolregio’ komen tot een verstedelijkingsakkoord met het Rijk en provincies. Binnen Regio Foodvalley werken de gemeenten Barneveld en Nijkerk mee aan de verstedelijkingstrategie voor de regio Amersfoort. Binnen de verstedelijkingstrategieën moeten voor de (middel)lange termijn nieuwe woonlocaties worden gevonden.

Partners

Regiogemeenten, provincie Gelderland, provincie Utrecht en het Rijk

Planning

Uitvoering: 2020-2040

Meer informatie:

Uitvoeringsplan voor Regionale Woonagenda 2.0 (pdf, 884 KB)

Of kijk op de website van Stichting Vastgoedmonitor:

Naar vastgoedmonitorfoodvalley.nl

Contact

Timo Wagteveld, programmamanager Quality of Living voor Wonen
M timo.wagteveld@regiofoodvalley.nl
T 06 101 547 86