Rijnbrug Regio Foodvalley

Rijnbrug

Categorieën

  • Vervoer

Projectvoortgangsinformatie

Fase

In uitvoering

Gerealiseerd

50%

Voortgang

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Het oplossen van het knelpunt Rijnbrug gaat de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het zuidelijke deel van de regio verbeteren.

Over dit project

De Rijnbrug bij Rhenen is al jaren een knelpunt in het verkeer. Dagelijks rijden er meer dan 30.000 auto’s over de brug, met files in de spitsuren tot gevolg. Het project heeft als doel om de bereikbaarheid van de regio en de leefbaarheid van het zuidelijk deel van de regio te verbeteren. Inmiddels is door de provincies Gelderland en Utrecht gekozen voor een verbreding van het brugdek met 2x2 rijstroken. De Rijnbrug krijgt een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. De aansluiting van de provinciale weg (N233) aan weerszijden van de brug wordt aangepakt. Aan de kant van Regio Foodvalley komen er extra rijstroken bij de aansluiting van de provinciale weg op de brug. Daardoor kan verkeer van en naar Rhenen en Wageningen (N225) gemakkelijk en snel op de N233 invoegen en de Rijnbrug oprijden óf het kan uitvoegen. De vernieuwing van de Rijnbrug is een impuls voor een verbeterde ontsluiting van de Regio Foodvalley..

Er wordt gewerkt aan een nieuwe bestuursovereenkomst waar deze nieuwe afspraak in wordt vastgelegd (hiermee wordt de bestuursovereenkomst van 2012 herzien).

De totale investering in het project bedraagt 85 miljoen euro. Regio Foodvalley draagt hier 3 miljoen aan bij

Planning

De oplevering van de verbrede brug is naar verwachting in 2025.

Partners

Provincie Utrecht, Provincie Gelderland, regiogemeenten

Meer informatie

Meer informatie over het knelpunt Rijnbrug is te vinden op de website van provincie Utrecht.

Naar provincie-utrecht.nl

Contact

Ralph Backer
Ralph.Backer@rhenen.nl

 

 

Meer projecten bekijken?