Regionaal Servicepunt Energietransitie

Samenwerkende Energieloketten

Categorieën

  • Energie

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

75%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Regiogemeenten ondersteunen om inwoners en ondernemers te stimuleren om energie te besparen

Over dit project

Bijna iedere gemeente heeft een Energieloket: een plek waar inwoners, VVE’s en ondernemers terecht kunnen met hun vragen rondom energiebesparing.
Om energieneutraal te worden in 2050 is het verduurzamen van huizen en bedrijven een belangrijke stap. Dus doen we er alles aan om inwoners op weg te helpen.

Met het gezamenlijke Energieloket bundelen we de krachten waar mogelijk. Zo maken we het voor gemeenten makkelijker om inwoners de juiste informatie en tools te bieden.

De regiogemeenten krijgen ondersteuning aangeboden voor de bemensing en professionalisering van de lokale energieloketten, bijdragen aan wijkaanpakken, inwonersbijeenkomsten en vve-bijeenkomsten en ontwikkeling van instrumenten.

Het gezamenlijk Energieloket bevordert ook de samenwerking van gemeenten met coalities van lokale (bouw- en installatie)bedrijven die de drempel kunnen verlagen voor inwoners om energiemaatregelen te nemen.

Planning

Dit project loopt sinds 2016. Voor de periode 2021-2023 leggen we in najaar 2020 een conceptplan voor aan de regiogemeenten.

Partners

Regiogemeenten, onafhankelijke adviseurs en coalities van lokale bedrijven

Meer informatie

Weten wat u kunt doen of waar u terecht kunt? Dat kan via de website van de Energieloketten Regio Foodvalley.

Energieloket Regio Foodvalley

Contact

 

Meer projecten bekijken?