Strategische Agenda

co-creatie van ondernemers, onderwijs en overheid

In Regio Foodvalley staat de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs centraal. Wat willen de partijen samen bereiken? En hoe kom je tot resultaat? Dat is de kern van de Strategische Agenda Regio Foodvalley. Een commissie, waarin de drie O’s zijn vertegenwoordigd, zet de lijnen uit voor de nieuwe Strategische Agenda 2020-2025.

Startnotitie

In de Startnotitie zijn de visie, missie, kernpunten en thema’s voor de periode van 2020 - 2025 beschreven. Download hier (pdf, 827 KB)de Startnotitie.

Wilt u meedenken of uitgenodigd worden voor een informatieve & interactieve bijeenkomst? Mail naar: strategische-agenda@regiofoodvalley.nl

Concept Strategische Agenda 2020-2025

De concept Strategische Agenda 2020 - 2025 is door de commissie Strategische Agenda aangeboden aan de samenwerkende partners in de regio. Lees hier het nieuwsartikel.

Via de onderstaande buttons kunt u de concept Strategische Agenda 2020-2025 en de verdieping per thema downloaden.

Concept Strategische Agenda (pdf, 590 KB) Verdieping per thema (pdf, 418 KB)
Op de foto staan de commissieleden v.l.n.r.: René van Holsteijn, Mariska de Kleijne, Piet Zoon, Gerke van Zalk, René Verhulst, Bastiaan Pellikaan, Gijs Eikelenboom, Mirjam van `t Veld